สวัสดี

EU อนุญาตให้ใช้ sodium benzoate, potassium sorbate, formic acid และ sodium formate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์

แชร์:
Favorite (38)

19 มกราคม 2560

         เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2023 of 18 November 2016 อนุญาตให้ใช้ sodium benzoate, potassium sorbate, formic acid และ sodium formate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ทุกชนิดในกลุ่มสารเสริมทางเทคโนโลยี (technological additives) เพื่อใช้เป็นวัตถุเติมในกระบวนการหมักเป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2569 ซึ่งระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศใน Official Journal of European Union และสำหรับ sodium benzoate และอาหารสัตว์ที่มีส่วนประกอบของ sodium benzoate ที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเดิมก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 สามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดต่อไปและใช้งานไปได้จนกว่าจะหมดไปจากคลังสินค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. Sodium benzoate ปริมาณส่วนผสมสูงสุดไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมต่ออาหารสัตว์ 1 กิโลกรัม ที่มีความชื้นร้อยละ 12
  2. Potassium sorbate ปริมาณส่วนผสมสูงสุดไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่ออาหารสัตว์ 1 กิโลกรัม ที่มีความชื้นร้อยละ 12
  3. Formic acid ปริมาณส่วนผสมสูงสุดไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัมต่ออาหารสัตว์ 1 กิโลกรัม ที่มีความชื้นร้อยละ 12
  4. Sodium formate ปริมาณส่วนผสมสูงสุดไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัมต่ออาหารสัตว์ 1 กิโลกรัม ที่มีความชื้นร้อยละ 12

 ที่มา : Official Journal of the European Union. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/2023 of 18 November 2016 concerning the authorisation of sodium benzoate, potassium sorbate, formic acid and sodium formate as feed additives for all animal species. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2023&from=EN. สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2560.

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527