สวัสดี

NHFPC ประกาศมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 127 ฉบับ

แชร์:
Favorite (38)

11 มกราคม 2560

         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Health and Family Planning Committee : NHFPC) ประกาศมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 127 ฉบับ ประกอบด้วยมาตรฐานคุณภาพอาหาร 14 ฉบับ มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 19 ฉบับ มาตรฐานเสริมโภชนาการในอาหาร 13 ฉบับ มาตรฐานวิธีการทดสอบทางกายภาพและทางเคมี 66 ฉบับ และมาตรฐานวิธีการทดสอบทางจุลชีววิทยา 15 ฉบับ ซึ่งมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และมาตรฐานฉบับที่เหลือทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

          ตัวอย่างมาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่ NHFPC ประกาศใช้

          ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัยอาหารฉบับอื่นเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nhfpc.gov.cn/sps/s7891/201701/6cbccb3639914c38993fb49336281e3f.shtml

ที่มา : Chemlinked. NHFPC Released 127 National Food Safety Standards. https://food.chemlinked.com/news/food-news/nhfpc-released-127-national-food-safety-standards. 11 มกราคม 2560.

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527