สวัสดี

NHFPC ประกาศอนุญาตให้ใช้ 9-Decen-2-one เป็นวัตถุเจือปนอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

19 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้ใช้ 9-Decen-2-one เป็นวัตถุเจือปนอาหาร กลุ่มวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavouring agent) และได้มีการขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 7 ชนิด คือ tea polyphenols, carbon dioxide, caramel coloring, lactic acid, cellulose, sodium sulfite และ dimethione และสารเสริมโภชนาการอีก 1 ชนิด คือ Calcium โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. 9-Decen-2-one

          อนุญาตให้ใช้เป็นวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสในอาหารประเภทต่าง ๆ ยกเว้นในตาราง B.1 ใน GB 2760-2014 และปริมาณที่ได้รับอนุญาตอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่ระบุไว้ ดังนี้

รายการ

ข้อกำหนด

วิธีการทดสอบ

สี

สีเหลืองนวล

วางตัวอย่างในหลอดวิเคราะห์สี (colorimetric tube) และสังเกตด้วยสายตา

ลักษณะปรากฏ

ของเหลวใส

กลิ่น

กลิ่นคล้ายมุก สับปะรดหรือแอปเปิ้ล

GB/T 14454.2

Content

≥99%

ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ

 

 

2. วัตถุเจือปนอาหาร 7 ชนิด ที่ได้มีการขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

หน้าที่

เลขหมวดอาหาร

ขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ (g/kg)

Tea polyphenols

Antioxidant

04.01.02.05

Fruit jam

0.5

11.05.01

Fruit flavored syrup

Carbon dioxide

Others

14.01.01

Drinking natural mineral water

สามารถใช้ได้

ตามความเหมาะสม

Caramel coloring

Coloring

14.03.04

Other protein beverages

สามารถใช้ได้

ตามความเหมาะสม

Lactic acid

Acidity regulator

01.05.01

Single cream

สามารถใช้ได้

ตามความเหมาะสม

Cellulose

Anti-caking agent, stabilizer, coagulator, thickening agent

01.06

Cheese and reproduced cheese and their similar products

สามารถใช้ได้

ตามความเหมาะสม

06.03.02.04

Panada (i.e. used to coat fish or poultry), wrapping powder, frying powder

07.0

Bakery food

08.03.04

Wester pork ham (grilled, smoked, and cured pork hams)

08.03.05

Meat sausage

12.05

Soy sauce and soy products

12.09.03

Spice sauce (e.g. mustard sauce and green mustard sauce)

16.03

Collagen protein casing

Sodium sulfite

Color fixative, antioxidant

04.01.02.05

Fruit jam

0.1

Dimethione and its emulsion

Processing aid as antifoaming agent

-

Processing of livestock and poultry blood product 

0.2

 

 

3. สารเสริมโภชนาการ 1 ชนิด ได้มีการขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้

ชื่อ

หน้าที่

เลขหมวดอาหาร

ขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ (mg/kg)

หมายเหตุ

Calcium

Nutrition enhance

01.02.02

Flavored fermented milk

250 - 1000

แหล่งกำเนิดของสารประกอบแคลเซียมควรจะสอดคล้องกับความต้องการของภาคผนวก B ใน GB 14880

 

ที่มา : Chemlinked. NHFPC to Approve 9-Decen-2-one as New Food Additive. https://food.chemlinked.com/news/food-news/nhfpc-approve-9-decen-2-one-new-food-additive. 19 พฤศจิกายน 2559.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527