สวัสดี

EU ปรับค่า MRL สาร Dimethyl ether ในเจลาติน-คอลลาเจน

แชร์:
Favorite (38)

26 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Directive (EU) 2016/1855 of 19 October 2016   โดยเป็นการแก้ไขปรับปรุง Directive 2009/32/EC ในเรื่องของค่าอนุโลมสูงสุดของสาร Dimethyl ether ที่ใช้ในการผลิตเจลาตินและคอลลาเจน จากเดิมที่มีค่า MRL ที่ระดับ 0.009 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ให้เป็น 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

          ที่มาของการแก้ไขดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 บริษัท Akzo Nobel Industrial Chemicals BV ยื่นคำร้องขอปรับลดค่าอนุโลมสูงสุด (Maximum Residual Limit : MRL) ของสาร Dimethyl ether เพื่อใช้เป็นตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดในผลิตภัณฑ์โปรตีนสัตว์สกัดไขมัน โดยเฉพาะ คอลลาเจนและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากคอลลาเจน จากเดิมที่มีค่า MRL ที่ระดับ 0.009 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ให้เป็น 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รวมถึงการขอใช้ Dimethyl ether เพื่อช่วยสกัดผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ได้จากเจลาติน โดยเสนอค่า MRL ที่ระดับ 0.009 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

          ในการนี้ หน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority) พิจารณาและประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่าค่า MRL ที่ทางบริษัทฯ เสนอไม่ส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภค จึงเห็นชอบตามค่า MRL ใหม่ที่เสนอ

          กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลตามกฎหมาย 20 วันภายหลังจากประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 20 ตุลาคม 2559)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527