สวัสดี

TFDA ปลด glycerin starches 4 ประเภท

แชร์:
Favorite (38)

4 ธันวาคม 2559

องค์การอาหารและยาประเทศไต้หวัน (Taiwan Food and Drug Administration : TFDA) ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย “Standards for Specification, Scope of Application and Limitation of Food Additives” ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยเรื่องปริมาณและชนิดวัตถุเจือปนอาหารที่สามารถใช้ได้ โดยการประกาศครั้งนี้มีการถอดรายการ glycerin starches รวมทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

  1. Acetylated Distarch Glycerol
  2. Succinyl Distarch Glycerol
  3. Distarch Glycerol
  4. Hydroxypropyl Distarch Glycerol

นอกจากการถอดรายการ glycerin starches ทั้งหมด 4 ประเภท ดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น ยังมีการปรับปรุงข้อกำหนดของคุณลักษณะแป้งดัดแปรอาหารด้วย ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. Standards for Specification, Scope of Application and Limitation of Food Additives

          http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=21488&chk=b3d490c3-fce9-4d19-b063-5ddcbb057764#.WFGBdRt97IV

ที่มา : food.chemlinked.com

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527