สวัสดี

EU ออกกฎเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิค

แชร์:
Favorite (38)

4 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใบรับรองการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) ไปยัง EU โดยสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ต้องการส่งออกไปยังการส่งออกไปยังสหภายุโรปนั้นจะต้องขอใบรับรองการส่งออกจะต้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

          ภายใต้กฎระเบียบใหม่ หน่วยงานรับรองของรัฐ (Control Authority) หรือหน่วยงานรับรองของเอกชน (Control Body) ที่ได้การรับรองจากสหภาพยุโรปจะต้องออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับระบบ TRACES (Trade Control and Expert System) ของ EU ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการส่งออก ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในสหภาพยุโรปด้วย

          ปัจจุบันสหภาพยุโรปใช้กฎระเบียบ Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิต ระบบควบคุม และระบบการค้า (trade regime) โดยผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปยังสหภาพยุโรปจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานรับรองตาม ISO Guide 65 หรือ EN 45011 ซึ่งหน่วยงานของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานดังกล่าว คือ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)   

          กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 โดยจะมีระยะเวลาปรับเปลี่ยน    6 เดือน ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527