สวัสดี

EU ให้ใช้ sucralose เป็นสารแต่งกลิ่นรสในหมากฝรั่ง

แชร์:
Favorite (38)

26 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2016/1776  of 6 October 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sucralose (E 955) as a flavour enhancer in chewing gum with added sugars or polyols ใน EU Official Journal L 272/2 ซึ่งเป็นการแก้ไข Annex II ใน Regulation (EC) No 1333/2008 เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

          การแก้ไขดังกล่าว เป็นการอนุญาตให้ใช้สารซูคราโลส (sucralose : E 955) เป็นสารแต่งกลิ่นรสในหมากฝรั่งที่มีน้ำตาลหรือโพลิออลส์ (polyols) ผสม เพื่อช่วยเพิ่มรสชาติของหมากฝรั่งและเพื่อคงรสชาติให้อยู่ได้นานขึ้นในระหว่างที่เคี้ยว โดยมีเงื่อนไขของปริมาณการใช้งานสูงสุดไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคหมากฝรั่งปกติทั่วไปได้รับปริมาณของสารซูคราโลส ที่ระดับ 0-0.1% ของค่า ADI ที่ควรได้รับและสำหรับผู้ที่บริโภคหมากฝรั่งอยู่เป็นประจำจะอยู่ที่ระดับ 0-4.3% ของค่า ADI ซึ่งค่าดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากไม่เกินกว่าค่า ADI ที่ EU Scientific Committee on Food (SCF) เคยกำหนดไว้ที่ระดับ 15 มิลลิกรัม/ กิโลกรัมน้ำหนักตัว/วัน

          กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันหลังจากที่ประกาศลงใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559)  สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

          http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1776&from=EN

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527