สวัสดี

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร เพิ่มเติม 10 ชนิด

แชร์:
Favorite (38)

11 ตุลาคม 2559

ลำดับ

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

หน้าที่

หมวดอาหารที่ประยุกต์ใช้

1

Ammonium carbonate

สารทำให้ขึ้นฟู (Leavening agent)

บิสกิต (Biscuits)

2

6- methyl heptanal

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

อาหารทุกชนิด

(ยกเว้นหมวดอาหารที่แสดงในตาราง B.1 ใน

GB 2760-2014 )

3

N-(2-Isopropyl-5-Methyl cyclohexyl) Cyclopropyl formamide

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

4

4-hydroxy-4-methyl-5-hexanoic acid γ-lactone

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

5

Furfuryl 2- methyl-3- furyl disulfides

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

6

4- caproleic acid

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

7

2-(4-methyl-5-thiazolyl) ethanol propionic ester

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

8

4,5- octanedione

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

9

Ethyl 5-hydroxydecanoate

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

10

Dioctyl adipate

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

ที่มา : Chemlinked. China to Approve Ten New Food Additives. https://food.chemlinked.com/news/food-news/china-approve-ten-new-food-additives.

สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2559.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527