สวัสดี

GCC ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารฉบับใหม่ ปี 2016

แชร์:
Favorite (38)

19 สิงหาคม 2559

          หน่วยงานกำหนดมาตรฐานแห่งกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (The Gulf Standardization Organization : GSO) ได้ประกาศรายการกฎระเบียบทางเทคนิคใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และอาหารสัตว์ ซึ่งถูกดำเนินการหลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการมาตรฐานที่เมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอาหารในภูมิภาคอ่าวอาหรับ และให้สอดคล้องกับมาตฐานสากล Codex และ ISO รวมถึงให้ครอบคลุมกับหมวดอาหารใหม่ ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  1. มาตรฐานฉบับใหม่

เลขมาตรฐาน

ชื่อมาตรฐาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและขอบเขตการประยุกต์ใช้

GSO 2524:2016

Flavour Infused Olive Oil

ข้อกำหนดนี้ใช้เฉพาะสารปรุงแต่งกลิ่นรสที่ผสมน้ำมันมะกอกกับสมุนไพรหลากหลายชนิด

GSO 2521:2016

Animal Feed - Corn

มาตรฐานนี้ใช้กับข้าวโพด (สายพันธุ์ Zea Mays L) ที่ใช้ในอาหารสัตว์

GSO 2522:2016

Electrolyte Drinks (Sports Drinks)

มาตรฐานนี้เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่เป็นส่วนประกอบหลัก

GSO 2511:2016

Pre-packaged whole organic dates

มาตรฐานนี้เกี่ยวข้องกับ organic dates

GSO 2513:2016

Cereal Flakes

มาตรฐานนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องมีใน Cereal Flakes ไม่รวมถึงคอร์นเฟล็ก นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ ฉลากและวิธีทดสอบ

GSO 2519:2016

Fermented milk products heat treated after fermentation (long life)

มาตรฐานนี้เกี่ยวข้องกับนมเปรี้ยวยูเอชที และนมเปรี้ยวปรุงแต่งกลิ่นรส สำหรับการบริโภคโดยตรงหรือแปรรูปให้สอดคล้องกับนิยามในข้อ3 ของมาตรฐานนี้

GSO 2527:2016

Certain Canned Vegetables

มาตรฐานนี้ใช้กับผักกระป๋องสำหรับการบริโภคโดยตรงรวมถึงร้านอาหารหรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ถ้าจำเป็นและไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อ จุดมุ่งหมายสำหรับแปรรูป แต่ไม่ครอบคลุมผักที่หมักโดยใช้แบคทีเรียกลุ่มแล็กติก แตงดอง หรือบรรจุในน้ำส้มสายชู

GSO 2518:2016

Standard for Cocoa (Cacao syrup) Mass (Cocoa/Chocolate) and Cocoa Cake

มาตรฐานนี้ใช้กับเนื้อโกโก้บด (โกโก้ไซรัป, ช็อกโกแลต) เมล็ดโกโก้กะเทาะเปลือก และโกโก้สำหรับแต่งหน้าเค้ก

GSO 2514:2016

Pummelos

มาตรฐานนี้ใช้กับส้มโอสายพันธุ์ Citrus grandis (L.) Osbeck (syn. C. maxima Merr.),  Rutaceae family สำหรับบริโภคสด หลังจากตัดแต่งและบรรจุ ยกเว้น ส้มโอสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

GSO 2504:2016

General requirements for the transportation of food (Non-chilled and frozen)

ตามความสมัครใจ

GSO 2506:2016

Code of good irradiation practice of insect disinfestations of cereal grains

ตามความสมัครใจ

GSO 2517:2016

Canned sausage

มาตรฐานนี้ใช้กับไส้กรอกกระป๋องที่ผลิตจากเนื้อไก่ เนื้อแกะ เนื้อแพะ เนื้อวัว หรือเนื้ออูฐ

GSO 2512:2016

MILK PRODUCTS WITH PROBIOTICS

มาตรฐานนี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นมที่เติม probiotic

GSO 2515:2016

Food packages made of aluminium foil

เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์จากอลูมิเนียมฟอยล์และใช้ตามความต้องการ

GSO 2523:2016

Concentrates for carbonated beverages

มาตรฐานนี้เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดพื้นฐานของความเข้มข้นที่จะใช้ในการผลิตน้ำอัดลม

GSO 2516:2016

Pre-packaged mixed improvers of Arabic coffee

-

GSO 2520:2016

Wheat protein products including wheat gluten

มาตรฐานนี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โปรตีนจากข้าวสาลีโดยกรรมวิธีที่แตกต่างกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไว้ใช้สำหรับการนำไปเตรียมอาหารและโรงงานผลิตอาหาร

GSO 2526:2016

Grinded thyme mix

มาตรฐานนี้ใช้กับโหระพาผสมสำหรับการบริโภค และไม่ได้นำไปใช้เพื่ออุตสาหกรรม

GSO 2525:2016

Natural Pomegranate Syrup (Debs)

มาตรฐานนี้ใช้กับ Pomegranate Debs และไม่รวม Pomegranate Debs เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

 

      2. ปรังปรุงมาตรฐานเดิม

เลขมาตรฐาน

ชื่อมาตรฐาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและขอบเขตการประยุกต์ใช้

GSO 322:2016

Chilled chicken

An update for an old release  GSO 322:1994

GSO 1328:2016

Processed meat: Poultry sausage

An update for an old release   GSO 1328:2002

GSO 989:2016

Biscuits

An update for an old release  GSO 989:1998

GSO 1869:2016

Date paste

An update for an old release GSO 1869:2008

GSO 996:2016

Beef, buffalo, mutton and goat fresh meat

An update for an old release  GSO 996:1998

GSO 992:2016

Yoghurt

An update for an old release GSO 992:2010

GSO 709:2016

Chewing gum

An update for an old release  GSO 709:2010

GSO 1359:2016

Oats

An update for an old release  GSO 1359:2002

GSO 997:2016

Beef, buffalo, mutton and goat meat, chilled and frozen

An update for an old release GSO 997:1998

GSO 1817:2016

Canned tuna

An update for an old release  GSO 1817:2007

GSO 342:2016

Cakes

An update for an old release  GSO 342:1994

            ผู้ผลิต และผู้ส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ GCC สามารถสืบค้นมาตรฐานเพิ่มเติมได้ที่ GSO Online Catalogue (http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam)

ที่มา : Selerantcompliancecloud. GCC: New Food Products Standards for 2016.https://compliancecloud. selerant.com/latestnews/gcc-new-food-products-standards-for-2016.aspx. สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2559.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527