สวัสดี

ไต้หวันออกระเบียบฉลาก GE บนผลิตภัณฑ์

แชร์:
Favorite (38)

26 พฤศจิกายน 2558

             สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and Drug Administration : TFDA) ได้ออกประกาศระเบียบข้อกำหนดการติดฉลากอาหารและวัตถุเจือปนอาหารที่มีการดัดแปรพันธุกรรม (Genetically engineered : GE) เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (Highly Processed Food Products) : กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนเป็นไปตามลักษณะธรรมชาติของสินค้าชนิดนั้น (Primary products) หรือใช้วัตถุดิบจากการดัดแปรพันธุกรรม (GE) โดยตรง เช่น น้ำมันถั่วเหลือง สตาร์ชจากข้าวโพดและน้ำเชื่อม ซอสถั่วเหลือง  ต้องระบุว่าใช้วัตถุดิบจากการดัดแปรพันธุกรรม (GE) ลงบนฉลาก ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน(secondary products) หรือใช้วัตถุดิบ GE ที่ผ่านกระบวนการผลิตมาแล้ว (primary products)  เช่น น้ำเชื่อมข้าวโพดในเครื่องดื่ม
  2. ฉลาก Non-GE : ผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถระบุบนฉลากว่า “non-GE” ได้ ต้องมีผลิตภัณฑ์ GE วางจำหน่ายอยู่ในตลาดหรือห่วงโซ่เชิงพาณิชย์ เช่น กาแฟไม่ได้รับสิทธิ์การติดฉลาก “non-GE” เนื่องจากไม่มีกาแฟที่มีการดัดแปรพันธุกรรม (GE) ที่ได้รับการพัฒนาและใช้ในเชิงพาณิชย์
  3. ตัวอักษรบนฉลาก : ขนาดกว้างและยาวของตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และต้องเห็นได้ชัดเจนด้วยความแตกต่างของสี ตัวอักษร หรือพื้นหลัง
  4. ช่วงเวลาบังคับใช้ : สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุหีบห่อและวัตถุเจือปนอาหารมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป แต่สำหรับอาหารที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อจะเริ่มมีผลบังคับใช้ 3 ช่วง ดังนี้

ที่มา : GAIN REPORT. Taiwan GE Labeling Requirements Finalized with July 1 Implementation. http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Taiwan%20GE%20Labeling%20Requirements%20Finalized%20with%20July%201%20Implementation_Taipei_Taiwan_6-3-2015.pdf. เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527