สวัสดี

อินเดียแก้ไขมาตรฐานวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล สตีวิออลไกลโคไซด์ (Steviol Glycoside)

แชร์:
Favorite (38)

11 มกราคม 2559

                   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมาย ปี 2558 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร เรื่อง การใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล สติวิออลไกลโคไซด์ (Steviol Glycoside) เป็นสารสกัดบริสุทธิ์จากใบหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) ซึ่งประกอบด้วย สตีวิโอไซด์ (Stevioside) รีบาวดิโอไซด์ เอ (Rebaudioside A) รีบาวดิโอไซด์ บี(Rebaudioside B) รีบาวดิโอไซด์ ซี (Rebaudioside C) รีบาวดิโอไซด์ ดี (Rebaudioside D) รีบาวดิโอไซด์ เอฟ (Rebaudioside F) ดัลโคไซด์ เอ (Dulcoside A) รูบุโซไซด์ (Rubusoside) และ สตีวิออลไบโอไซด์ (Steviolbioside) โดยให้ใช้ตามข้อกำหนดตามชนิดอาหารและปริมาณที่กำหนดไว้ ดังนี้

ชื่อวัตถุให้ความหวานแทนน้ำาตาล

ชนิดของอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

สติวิออลไกลโคไซด์

(Steviol Glycoside)

เครื่องดื่มปรุงแต่งที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก

200

ขนมหวานที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก  เช่น ไอศกรีม, ขนมหวานแช่แข็ง, ครีมแต่งหน้า

330

โยเกิร์ต

200

ผลิตภัณฑ์จากน้ำผลไม้

200

เครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์

200

ไอศกรีมแท่งหรือน้ำแข็งที่ทานได้

270

แยม, เยลลี่, มาร์มาเลด

360

ธัญพืชพร้อมบริโภค

350

น้ำอัดลม

200

เครื่องดื่มแบบเข้มข้น

200 (ผลิตภัณฑ์สุดท้ายหลังจากละลายน้ำ)

หมากฝรั่ง

3,500

ที่มา : Food Safety and Standards  Authority of India. Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Amendment) Regulation, 2015 . http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Gazette_ Notification_Steviol.pdf. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527