สวัสดี

EU เพิ่มเติมการอนุญาต การใช้สีผสมอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

4 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU)        No 1098/2014 of 17 October 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards inclusion of gamma-glutamyl-valyl-glycine in the Union list of flavouring substances ใน EU Official Journal L 13/40 ซึ่งเป็นการแก้ไข Annex I (Part A) ใน Regulation (EC) No 1334/2008 โดยอนุญาตให้ใช้สาร gamma-glutamyl-valyl-glycine เป็นสารแต่งกลิ่นรสในอาหารได้ โดยมีเงื่อนไขของปริมาณการใช้งานตามประเภทสินค้าอาหารที่ระบุในภาคผนวก

 

การแก้ไขในครั้งนี้ สืบเนื่องจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ประเมินความปลอดภัยในการใช้สาร gamma-glutamyl-valyl-glycine (FL 17.038) และพบว่าไม่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภค หากใช้ในปริมาณที่กำหนด

          ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันหลังจากที่ประกาศลงใน                      EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2559)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527