สวัสดี

อินเดียแก้ไขมาตรฐานสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง PCBs , PAH และ Biotoxins ในปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

แชร์:
Favorite (38)

11 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 4  มกราคม 2559 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐาน (สารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง ครอบคลุมสารปนเปื้อนและสารพิษจากธรรมชาติในปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ปริมาณที่อนุญาตให้พบ Polychlorinated biphenyls (PCBs) และ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) compounds ในปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ลำดับ

ชื่อสารปนเปื้อน

ชนิดของอาหาร

ปริมาณที่อนุญาตให้พบได้

1

Polychlorinated biphenyls : PCBs

(PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 และ PCB180)

ปลาน้ำจืดและปลาที่อาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด (Inland and Migratory fish)

2.0 ppm

2

Polychlorinated biphenyls : PCBs

(PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 และ PCB180)

ปลาทะเล (Marine Fish) สัตว์น้ำกลุ่ม Crustaceans ได้แก่ กุ้ง กั้ง ปู และสัตว์น้ำกลุ่ม Molluscs ได้แก่ หอย ปลาหมึก

0.5 ppm

3

Benzo(a)pyrene

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำรมควัน (Smoked Fishery Products)

5.0 ppb

    2. ปริมาณที่อนุญาตให้พบสารชีวพิษหรือสารพิษที่เกิดในสิ่งมีชีวิต (Biotoxin) ในปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ลำดับ

ชื่อสารปนเปื้อน

ชนิดของอาหาร

ปริมาณที่อนุญาตให้พบได้

1

Paralytic Shellfish Poison (PSP)

หอยสองฝา (Bivalve Molluscs)

80 µg/100 g (Saxitoxin Equivalent)

2

Amnesic Shellfish Poison (ASP)

หอยสองฝา (Bivalve Molluscs)

20 µg/g (Domoic acid equivalent)

3

Diarrhetic shellfish Poison (DSP)

หอยสองฝา (Bivalve Molluscs)

160 µg of Okadaic acid equivalent/kg

4

Azaspiracid Poison (AZP)

หอยสองฝา (Bivalve Molluscs)

160 µg of azaspiracid equivalent/kg

5

Brevetoxin (BTX)

หอยสองฝา (Bivalve Molluscs)

200 mouse units or equivalent/kg

ที่มา : MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Food Safety and Standards Authority of India).

 http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Gazette_Notification_Biotoxins_Limits.pdf. สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2559.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527