สวัสดี

อินโดนีเซียขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการในไทยที่สามารถตรวจและรับรองสารตกค้างในผัก ผลไม้

แชร์:
Favorite (38)

26 กุมภาพันธ์ 2559

กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียได้ออกประกาศฉบับที่ 103/KPTS/KR.040/L/1/2016 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการของประเทศไทยภายใต้กฎหมาย Food Safety Control on Importation and Exportation of Fresh Food of Plant Origin โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1)    รายชื่อห้องปฏิบัติการในไทยจำนวน 9 ราย ที่สามารถตรวจ/รับรองสารตกค้างในผลไม้สดที่ส่งออกจากไทยตามความเชี่ยวชาญของแต่ละห้องปฏิบัติการ (Annex I) 
2)    ขอบเขตการออกใบรับรองของแต่ละห้องปฏิบัติการ
3)    ชนิดและประเภทของสารตกค้างที่ต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์ (Annex II)
4)    การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนกรณีผลการตรวจไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
5)    ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการมีอายุ 3 ปี 

    ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้ยังได้ระบุรายละเอียดประเภทสารตกค้างที่ต้องตรวจวิเคราะห์สำหรับผลิตผลการเกษตรของไทยจำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง แคนตาลูป หอมแดง ข้าว และพริก ที่ส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียเป็นปริมาณมาก (Annex III) 

ที่มา : 
1.    กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2.    DECREE OF MINIISTER OF AGRICULTURE OF REPUBLIC OF INDONESIA NO. 103/KPTS/KR.040/L/1/2016. http://www.thaibizindonesia.com/upload/pdf/2016-02-18-02-indo.pdf.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527