สวัสดี

TFDA ไต้หวัน ออกมาตรฐานการปนเปื้อน ฝุ่นกัมมันตรังสีในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

19 มกราคม 2559

และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยตรวจพบกัมมันตภาพรังสีไม่เกินระดับปริมาณ ดังนี้

มาตรฐานฉบับนี้นำไปใช้กับการปนเปื้อนนิวเคลียร์หรือรังสีซึ่งรวมถึงการเกิดอุบัติเหตุและการกระทำที่มุ่งร้าย

(1) อาหารแห้งที่ใช้บริโภคในประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์เห็ด สาหร่าย ปลา หอย และ ผักตากแห้ง บังคับอยู่ในกลุ่ม “อาหารอื่น” และอาหารที่ผ่านกระบวนการแล้วพร้อมที่จะรับประทาน เช่น สาหร่าย ปลาตัวเล็กที่ต้มแล้วนำไปตากแห้ง (Niboshi) ปลาหมึกแห้ง ลูกเกด บังคับอยู่ในกลุ่ม “อาหารอื่น”

(2) สำหรับใบชา สารสกัดจากของเหลวที่ได้รับหลังจากกระบวนการผลิตเบียร์บังคับอยู่ในกลุ่ม “เครื่องดื่มและน ้าดื่มบรรจุขวด”

ที่มา : Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare’s Taiwan. Standards for the
Tolerance of Atomic Dust and Radioactivity Contamination in Foods.
https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lang=1&lawid=645. สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2559.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527