สวัสดี

EFSA อนุญาตการใช้ Sucralose ในอาหารสำหรับเด็กทารก

แชร์:
Favorite (38)

26 มกราคม 2559

รายงานดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยคณะกรรมการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาหาร (SCF) ของ EFSA โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอนุญาตให้ใช้ซูคราโลสได้ที่ปริมาณ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ าหนักผลิตภัณฑ์ โดยความหวานของน้ำตาลซูคราโลสนั้นให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลธรรมชาติถึง 650 เท่า ซึ่งต้องมีการจำกัดปริมาณการใช้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและการควบคุมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การเพิ่มสารให้ความหวานลงไปในอาหารนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติและเป็นอาหารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่ต้องจำกัดปริมาณน้ าตาล ทั้งนี้ในร่างกายของผู้บริโภคทั่วไป จะสามารถบริโภคซูคราโลสได้ในปริมาณ 15 มิลลิกรัม/นำหนักกิโลกรัมของผู้บริโภค ดังนั้น การอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์ย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการบริโภคที่มากเกิดปริมาณที่แนะนำต่อวัน

ที่มา : http://www.foodnavigator.com/

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527