สวัสดี

TFDA ไต้หวัน ออกมาตรฐานปริมาณโลหะหนัก ตกค้างสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในพืช

แชร์:
Favorite (38)

11 กุมภาพันธ์ 2559

และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไปประกอบด้วยโลหะหนัก 2 ชนิด คือ ตะกั่ว (Lead) และ แคดเมียม (Cadmium) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่มา : Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare’s Taiwan. Standard for the
Tolerance of Heavy Metals in Plant Origin. https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518
&lang=1&lawid=646&k=%u852C%u679C. สืบค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527