สวัสดี

EU ปรับปรุงค่ามาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง ในสินค้าเกษตรนำเข้า

แชร์:
Favorite (38)

19 กุมภาพันธ์ 2559

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ประกอบด้วยสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 11 ชนิด ดังนี้
1. ametoctradin
2. chlorothalonil
3. flonicamid
4. fluazinam
5. fluoxastrobin
6. prothiocanazole
7. propamocarb
8. thiacloprid
9. trifloxystrobin
10. diphenylamine
11. halauxifen-methyl

ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปควรตรวจสอบสินค้าให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยสามารถสืบค้นข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0067&from=EN

ที่มา : COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC)
No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,
chlorothalonil, diphenylamine, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb,
prothioconazole, thiacloprid and trifloxystrobin in or on certain products. http://eur-lex.europa.eu/oj/directaccess.html.
สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527