วีแกน (Vegan) มังสวิรัติแนวใหม่

อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงอาหารมังสวิรัติ (Vegetarian/Veggie) เราจะนึกถึงอาหารที่มีพืชผัก และผลไม้เป็นหลัก ไม่มีเนื้อสัตว์ แต่สามารถทานนม และไข่ได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสัตว์บางชนิด เช่น ชีส น้ำผึ้ง เจลาติน แต่การทานมังสวิรัตินั้น ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น นั่นคือ การทานมังสวิรัติในรูปแบบของวีแกน (Vegan)

1. อาหารมังสวิรัติ

        มังสวิรัติ มาจากคำว่า “มังสะ” แปลว่า เนื้อสัตว์ รวมคำว่า “วิรัติ” แปลว่า ปราศจากความยินดีหรืองดเว้น ดังนั้นอาหารมังสวิรัติ จึงหมายถึง อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อหรืออวัยวะใด ๆของสัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ มีขาหรือไม่มีขา มี 2 ขาหรือ 4 ขา ก็ตาม เช่น มด แมลง กุ้ง ปู ไก่ ปลา กระต่าย วัว ควาย ม้า เป็นต้น โดยอาหารมังสวิรัติ ประกอบด้วย ข้าวกล้อง ถั่ว งา ผัก และผลไม้นานาชนิด ดังนั้นผู้ที่บริโภคอาหารมังสวิรัติ จึงหมายถึง ผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า เวเจเทเรียนนิซึม (Vegetarianism)  มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ เวเจตัส (Vegetus) แปลว่า สมบูรณ์ดีพร้อม สดชื่น เบิกบาน หรือมีความหมายว่า ผู้ซึ่งละเว้นจากการนำสัตว์ทุกชนิดมาเป็นอาหาร ทั้งนี้อาจรวมหรือไม่รวมถึงไข่และผลิตภัณฑ์จากนม มังสวิรัตินั้น มีผู้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน และกลายเป็นแนวปฏิบัติทางศาสนาสำหรับหลายศาสนาในตะวันออกกลางมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว เช่น ศาสนาเชน ศาสนาฮินดู ศาสนาโซโรเอสเตอร์ ศาสนาพุทธ และศาสนาอื่น ๆ

download PDF

Related Articles

ความพร้อมของไทยด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมอาเซียน (AC) นำไปสู่การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนในภูมิภาคและมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งผลให้การเติบโตท...

สหภาพยุโรปเข้มกําหนดเกณฑ์ความปลอดภัยอาหารด้านจุลินทรีย์ : พฤศจิกายน 2548

สหภาพยุโรปประกาศระเบียบใหม่เกณฑ์ความปลอดภัยของอาหารด้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ ผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์ชนิดจุลินทรีย์ก่อโร...