วีแกน (Vegan) มังสวิรัติแนวใหม่

อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงอาหารมังสวิรัติ (Vegetarian/Veggie) เราจะนึกถึงอาหารที่มีพืชผัก และผลไม้เป็นหลัก ไม่มีเนื้อสัตว์ แต่สามารถทานนม และไข่ได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสัตว์บางชนิด เช่น ชีส น้ำผึ้ง เจลาติน แต่การทานมังสวิรัตินั้น ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น นั่นคือ การทานมังสวิรัติในรูปแบบของวีแกน (Vegan)

1. อาหารมังสวิรัติ

        มังสวิรัติ มาจากคำว่า “มังสะ” แปลว่า เนื้อสัตว์ รวมคำว่า “วิรัติ” แปลว่า ปราศจากความยินดีหรืองดเว้น ดังนั้นอาหารมังสวิรัติ จึงหมายถึง อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อหรืออวัยวะใด ๆของสัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ มีขาหรือไม่มีขา มี 2 ขาหรือ 4 ขา ก็ตาม เช่น มด แมลง กุ้ง ปู ไก่ ปลา กระต่าย วัว ควาย ม้า เป็นต้น โดยอาหารมังสวิรัติ ประกอบด้วย ข้าวกล้อง ถั่ว งา ผัก และผลไม้นานาชนิด ดังนั้นผู้ที่บริโภคอาหารมังสวิรัติ จึงหมายถึง ผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า เวเจเทเรียนนิซึม (Vegetarianism)  มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ เวเจตัส (Vegetus) แปลว่า สมบูรณ์ดีพร้อม สดชื่น เบิกบาน หรือมีความหมายว่า ผู้ซึ่งละเว้นจากการนำสัตว์ทุกชนิดมาเป็นอาหาร ทั้งนี้อาจรวมหรือไม่รวมถึงไข่และผลิตภัณฑ์จากนม มังสวิรัตินั้น มีผู้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน และกลายเป็นแนวปฏิบัติทางศาสนาสำหรับหลายศาสนาในตะวันออกกลางมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว เช่น ศาสนาเชน ศาสนาฮินดู ศาสนาโซโรเอสเตอร์ ศาสนาพุทธ และศาสนาอื่น ๆ

download PDF

Related Articles

วีแกน (Vegan) มังสวิรัติแนวใหม่

กระแสการทานอาหารมังสวิรัติกำลังมาแรงและเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนรักสุขภาพ รวมถึงกระแสหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์เนื่องจากไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว์และกล...

เทรนด์ฉลากอาหารบ่งชี้ด้านสุขภาพโลก WORLD NUTRITIVE & HEALTHIER LABEL TREND

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน โรคอ้วน (Obesity) และโรคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ห...