วีแกน (Vegan) มังสวิรัติแนวใหม่

อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงอาหารมังสวิรัติ (Vegetarian/Veggie) เราจะนึกถึงอาหารที่มีพืชผัก และผลไม้เป็นหลัก ไม่มีเนื้อสัตว์ แต่สามารถทานนม และไข่ได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสัตว์บางชนิด เช่น ชีส น้ำผึ้ง เจลาติน แต่การทานมังสวิรัตินั้น ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น นั่นคือ การทานมังสวิรัติในรูปแบบของวีแกน (Vegan)

1. อาหารมังสวิรัติ

        มังสวิรัติ มาจากคำว่า “มังสะ” แปลว่า เนื้อสัตว์ รวมคำว่า “วิรัติ” แปลว่า ปราศจากความยินดีหรืองดเว้น ดังนั้นอาหารมังสวิรัติ จึงหมายถึง อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อหรืออวัยวะใด ๆของสัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ มีขาหรือไม่มีขา มี 2 ขาหรือ 4 ขา ก็ตาม เช่น มด แมลง กุ้ง ปู ไก่ ปลา กระต่าย วัว ควาย ม้า เป็นต้น โดยอาหารมังสวิรัติ ประกอบด้วย ข้าวกล้อง ถั่ว งา ผัก และผลไม้นานาชนิด ดังนั้นผู้ที่บริโภคอาหารมังสวิรัติ จึงหมายถึง ผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า เวเจเทเรียนนิซึม (Vegetarianism)  มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ เวเจตัส (Vegetus) แปลว่า สมบูรณ์ดีพร้อม สดชื่น เบิกบาน หรือมีความหมายว่า ผู้ซึ่งละเว้นจากการนำสัตว์ทุกชนิดมาเป็นอาหาร ทั้งนี้อาจรวมหรือไม่รวมถึงไข่และผลิตภัณฑ์จากนม มังสวิรัตินั้น มีผู้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน และกลายเป็นแนวปฏิบัติทางศาสนาสำหรับหลายศาสนาในตะวันออกกลางมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว เช่น ศาสนาเชน ศาสนาฮินดู ศาสนาโซโรเอสเตอร์ ศาสนาพุทธ และศาสนาอื่น ๆ

download PDF

Related Articles

คาร์บอนมอนอกไซด์ในผลิตภัณฑ์ทูน่า

รายงานจากสํานักข่าวต่างประเทศในเดือนกันยายนที่ ผ่านมา พบการใช้คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO) ในผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าทั้งชนิดแช่เย็นและ...

กระแส “GMOs” ในสิ่งมีชีวิต กับการออกนโยบายของสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (European Union : EU) เป็นภูมิภาคที่มีนโยบายเกี่ยวกับสินค้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMOs ที่เข้มงวดมากที่สุดในโลก โดยยึดหลักป้องกันล...