“Added Sugar” ประเด็นที่น่าจับตามอง

“น้ำตาล” สามารถพบได้ในอาหารหลากหลายประเภท โดยเฉพาะเครื่องดื่มและขนมหวาน ซึ่งถึงแม้จะมีน้ำตาลจากธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่ติดหวานของผู้บริโภคจำนวนมาก ทำให้ผู้ผลิตหลายรายยังคงเติมน้ำตาลเพิ่มลงไปในส่วนผสมเพื่อสนองความติดหวานอย่างตรงไปตรงมา

          นอกจากการใช้น้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลหัวบีท ซึ่งเป็น “น้ำตาลซูโครส” ในภาคอุตสาหกรรมอาหารยังนิยมใช้กลูโคส ฟรุกโตส รวมถึง “ไซรัป” หรือน้ำเชื่อมชนิดต่างๆ เติมลงไป เพื่อเพิ่มความหวาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ทำให้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมอาหารมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

download PDF

Related Articles

จับตาฉลาก “COOL” ดินแดนจิงโจ้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ประเทศออสเตรเลียนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหารในระดับสากล โดยมีหน่วยงานพัฒนาระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คือ F...

ความพร้อมของไทยด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมอาเซียน (AC) นำไปสู่การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนในภูมิภาคและมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งผลให้การเติบโตท...