ระเบียบสหภาพยุโรป เรื่อง การใช้สารเสริม (Additives) ในอาหารสัตว์ (Feedingstuffs)

1. COMMISSION REGULATION (EC) No 1810/2005 เรื่อง การอนุญาตให้ใช้สารเสริมในกลุ่ม สารช่วยเร่งการเจริญเติบโต (Growth promoters) สารช่วยคลาย (Binders, anti-caking agents and coagulants) สารช่วยย่อย (Enzymes) และเชื้อจุลินทรีย์ (Micro-organisms) เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร เลี้ยงสัตว์ (COMMISSION REGULATION (EC) No 1810/2005 of 4 November 2005 concerning a new authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs, the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs and the provisional authorisation of new uses of certain additives already authorised in feedingstuffs)จํานวน 7 รายการ ได้แก่

1.1 BASF Aktiengesellschaft (E 800) : อนุญาตเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

1.2 Clinoptilolite of sedimentary origin (E 568) : อนุญาตเป็นการถาวร

1.3 Sodium Ferrocyanide (E 535) : อนุญาตเป็นการถาวร

1.4 Potassium Ferrocyanide (E 536) : อนุญาตเป็นการถาวร

1.5 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (E 1613) : อนุญาตเป็นการถาวร

1.6 Enterococcus faecium NCIMB 11181 (15) : อนุญาตเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

1.7 Enterococcus faecium CECT 4515 (18) : อนุญาตเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

รายละเอียดตามภาคผนวก 1

download PDF

Related Articles

ไขมันทรานส์ (Trans Fat) และมาตรการรับมือของประเทศไทย

ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบในสังคมปัจจุบันทำให้คนส่วนใหญ่นิยมรับประทานฟาสต์ฟู้ด (Fast food) กันมาก อุตสาหกรรมอาหารฟาสต์ฟู้ดจึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมี...

วีแกน (Vegan) มังสวิรัติแนวใหม่

กระแสการทานอาหารมังสวิรัติกำลังมาแรงและเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนรักสุขภาพ รวมถึงกระแสหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์เนื่องจากไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว์และกล...