ติดตามระเบียบ “NOVEL FOOD” ของสหภาพยุโรป

เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการอนุญาตวางจำหน่ายอาหาร novel foods ในสหภาพฯ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 คณะกรรมาธิการฯ ได้ออกแถลงข่าวว่าด้วยข้อเสนอที่คณะกรรมาธิการฯ มีประสงค์จะนำมาบังคับใช้เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบอาหาร novel foods ที่มีมาแต่เดิม   

ผลจากการหารือทำให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎระเบียบเรื่อง novel foods ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการอนุญาต (authorization procedure) ให้อาหารที่มีนวัตกรรมใหม่ (innovative) และมีความปลอดภัย (safe) ได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายในตลาดสหภาพฯ ได้เร็วขึ้น และเพื่อลดข้อกีดกันทางการค้าอย่างไม่

ภายใต้ระเบียบ Novel foods จะหมายความถึงอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม ซึ่งกำหนดคำนิยามของอาหารไว้ดังนี้
1.    อาหารที่ไม่ได้ถูกใช้เพื่อการบริโภคในสหภาพฯ อย่างแพร่หลาย ก่อน 15 พฤษภาคม 2540 (วันที่บังคับใช้กฎระเบียบ)
2.    อาหารที่มีที่มาจากพืชหรือสัตว์   ที่ใช้เทคนิคการผสมพันธุ์แบบที่ยังไม่แพร่หลาย (non-traditional breeding technique) ซึ่งไม่ได้มีการใช้มาก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2540
3.    อาหารที่มาจากการใช้ขั้นตอนการผลิตแบบใหม่ ไม่ได้มีการใช้มาก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ซึ่งขั้นตอนการผลิตแบบใหม่นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (composition) หรือโครงสร้าง (structure) ของอาหาร ทำให้มีผลกระทบต่อคุณค่าทางอาหาร (nutritional value) การเผาผลาญ (metabolism) หรือระดับของสารเคมี (substances)

 

download PDF

Related Articles

วีแกน (Vegan) มังสวิรัติแนวใหม่

กระแสการทานอาหารมังสวิรัติกำลังมาแรงและเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนรักสุขภาพ รวมถึงกระแสหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์เนื่องจากไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว์และกล...

กระแส “GMOs” ในสิ่งมีชีวิต กับการออกนโยบายของสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (European Union : EU) เป็นภูมิภาคที่มีนโยบายเกี่ยวกับสินค้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMOs ที่เข้มงวดมากที่สุดในโลก โดยยึดหลักป้องกันล...