ติดตามระเบียบ “NOVEL FOOD” ของสหภาพยุโรป

เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการอนุญาตวางจำหน่ายอาหาร novel foods ในสหภาพฯ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 คณะกรรมาธิการฯ ได้ออกแถลงข่าวว่าด้วยข้อเสนอที่คณะกรรมาธิการฯ มีประสงค์จะนำมาบังคับใช้เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบอาหาร novel foods ที่มีมาแต่เดิม   

ผลจากการหารือทำให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎระเบียบเรื่อง novel foods ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการอนุญาต (authorization procedure) ให้อาหารที่มีนวัตกรรมใหม่ (innovative) และมีความปลอดภัย (safe) ได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายในตลาดสหภาพฯ ได้เร็วขึ้น และเพื่อลดข้อกีดกันทางการค้าอย่างไม่

ภายใต้ระเบียบ Novel foods จะหมายความถึงอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม ซึ่งกำหนดคำนิยามของอาหารไว้ดังนี้
1.    อาหารที่ไม่ได้ถูกใช้เพื่อการบริโภคในสหภาพฯ อย่างแพร่หลาย ก่อน 15 พฤษภาคม 2540 (วันที่บังคับใช้กฎระเบียบ)
2.    อาหารที่มีที่มาจากพืชหรือสัตว์   ที่ใช้เทคนิคการผสมพันธุ์แบบที่ยังไม่แพร่หลาย (non-traditional breeding technique) ซึ่งไม่ได้มีการใช้มาก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2540
3.    อาหารที่มาจากการใช้ขั้นตอนการผลิตแบบใหม่ ไม่ได้มีการใช้มาก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ซึ่งขั้นตอนการผลิตแบบใหม่นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (composition) หรือโครงสร้าง (structure) ของอาหาร ทำให้มีผลกระทบต่อคุณค่าทางอาหาร (nutritional value) การเผาผลาญ (metabolism) หรือระดับของสารเคมี (substances)

 

download PDF

Related Articles

เทรนด์ฉลากอาหารบ่งชี้ด้านสุขภาพโลก WORLD NUTRITIVE & HEALTHIER LABEL TREND

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน โรคอ้วน (Obesity) และโรคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ห...

คาร์บอนมอนอกไซด์ในผลิตภัณฑ์ทูน่า

รายงานจากสํานักข่าวต่างประเทศในเดือนกันยายนที่ ผ่านมา พบการใช้คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO) ในผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าทั้งชนิดแช่เย็นและ...