Early Warning


ทั้งหมด มี 30 รายการ

แนวโน้มฉลากอาหารของสหภาพยุโรป ภายใต้กลยุทธ์ Farm to Fork (F2F)

กรกฎาคม 2564

นางอูร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน (Ursula von der Leyen) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ประกาศแผนนโยบาย European Green Deal หรือ “ข้อตกลงยุโรปสีเขียว&rdq...
Read more

สถานการณ์ด้านกฎ ระเบียบ มาตรฐาน การส่งออกสินค้าแมลงของประเทศไทย

พฤษภาคม 2564

วัฒนธรรมการบริโภคแมลงนั้นมีมานานแล้ว และปรากฏอยู่แทบทุกภูมิภาคของโลก ไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชีย อเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง เพียงแต่จำกัดอยู่ในเฉพาะบา...
Read more

ข้อกำหนดและการจัดการด้าน Food Fraud ในอุตสาหกรรมอาหาร

มีนาคม 2564

อาหารปลอมเกิดขึ้นเมื่อผู้จำหน่ายอาหารจงใจหลอกลวงลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพและส่วนประกอบของอาหารที่พวกเขากำลังจะซื้อ แม้ว่าอาหารปลอมมักได้รับแรงจูงใจจากผล...
Read more

แนวโน้ม กฎ ระเบียบ และมาตรฐานอาหารใหม่ ที่เตรียมปรับใช้ปี 2021

มกราคม 2564

หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมาส่งผลกระทบที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์...
Read more

นโยบาย FARM TO FORK ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป ทิศทางที่อุตสาหกรรมอาหารไทยควรรู้

กรกฎาคม 2563

European Green Deal European Green Deal หรือ “ข้อตกลงยุโรปสีเขียว” ซึ่งประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป นาง อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ...
Read more

เตรียมนับถอยหลัง จับตาความสัมพันธ์ EU-UK ภายหลัง BREXIT

พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 สหราชอาณาจักรได้ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป ถือเป็นวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิกนาน 47 ปี อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคง...
Read more

ระบบการตรวจสอบอาหารนำเข้ารูปแบบใหม่ของจีน NEW IMPORT CONTROL SYSTEM OF China

มีนาคม 2563

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 รัฐบาลจีนได้ปรับระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่โดยปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารนำเข้า โด...
Read more

Codex เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ GHPs & HACCP rev.5 (2020)

ธันวาคม 2562

Codex Alimentarius ได้ออกประกาศร่าง GHPs & HACCP rev.5-2020 ซึ่งมีชื่อเต็มว่า“GENERAL PRINCIPLEs OF FOOD HYGIENE : GOOD HYGIENE PRACTICES (G...
Read more

ความคืบหน้าของ EU กรณี No-deal Brexit

กรกฎาคม 2562

ความล้มเหลวของนาง Theresa May ภายหลังสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักรปฏิเสธข้อตกลง Brexit  ถึง 3 ครั้งและการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจได้สร้างมรสุมในชีวิตก...
Read more

Related Articles

ความพร้อมของไทยด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมอาเซียน (AC) นำไปสู่การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนในภูมิภาคและมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งผลให้การเติบโตท...

ระบบการตรวจสอบอาหารนำเข้ารูปแบบใหม่ของจีน NEW IMPORT CONTROL SYSTEM OF China

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 รัฐบาลจีนได้ปรับระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่โดยปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารนำเข้า โด...