รายชื่อโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 80 โรงงาน
รายชื่อโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ Carbon Label ทั้งหมด
ลำดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่
1 บริษัท กรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จำกัด :2556

 24 หมู่ 14 ซ.เชื่อม ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

2 บริษัท ชาวไทยภูเขา :2556

 179 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300

3 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) :2556

 289 หมู่ 13 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

4 บริษัท ป้อนคำหวาน :2556

 122/1 หมู่ 3 ถ.บันไดอิฐ ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150

5 บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด :2556

 9 ซ.9 ถ.อนุบาล ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

6 บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) :2556

 1100 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

7 บริษัท พี.บี.ฟิชเชอรี่ โปรดักส์ จำกัด :2556

 99 หมู่ 3 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง 21100

8 บริษัท มารศรีโปรดักส์ จำกัด :2556

 140 หมู่ 2 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

9 บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด :2556

 158 หมู่ 4 ถ.ท่าล้อ-ห้วยเป้ง ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

10 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) :2556

 333 หมู่ 2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100