แผนกบริหารโครงการ 
สถาบันอาหาร  
 
2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 

โทรศัพท์ : 02-8868088 ต่อ 2308,2305
โทรสาร : 02-8835856
E-mail : ruelada@nfi.or.th
            sirawat@nfi.mail.go.th