World Food Market Report


สถานการณ์ธุรกิจบริการอาหาร

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ตลาดอุตสาหกรรมบริการอาหารทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563 คาดว่าจะมีการเติบโตแตะระดับ 4.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2569 จากผลการศึกษาของ Global Industry Analysts Inc. รวบรวมจากรายงานประเมินยอดขายของ 424 ผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมบริการอาหาร โดยประเมินว่าอุตสาหกรรมบริการอาหารของสหรัฐอเมริกา จะอยู่ที่ประมาณ 962.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2569 ส่วนประเทศจีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก คาดว่าจะมีขนาดตลาดมูลค่า 809.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลาดที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ญี่ปุ่นและแคนาดา โดยแต่ละตลาดคาดการณ์ว่ามูลค่าจะมีอัตราเติบโตที่ 0.6% และ 2% ตามลำดับในช่วงปี 2563-2569

 

นอกจากอุตสาหกรรมบริการอาหารแล้ว อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทำอาหาร ล้าง จัดเก็บ และจัดการ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมบริการอาหารเพื่อเตรียมและจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า จะมีการเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บอาหารที่เน่าเสียง่ายซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสมที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น สาเหตุความต้องการอุปกรณ์บริการด้านอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้จ่ายต่อหัวของผู้บริโภคในเรื่องอาหารที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผ่านช่องทางบริการจัดส่งอาหารออนไลน์ และการรับประทานอาหารในร้านอาหาร ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่นมีการใช้จ่ายต่อหัวสูงสุดสำหรับค่าอาหารคือ 4,417.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน รองลงมาคือ ออสเตรเลีย แคนาดา และฝรั่งเศส โดยมีการใช้จ่ายต่อคน 3,003.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,986.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 2,983.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ สิ่งนี้นำไปสู่ความต้องการอุปกรณ์บริการด้านอาหารที่ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงแรม

download PDF

ทั้งหมด มี 88 รายการ

โอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์สแน็คจากพืช (Plant-based Snack)

กันยายน 2564
Plant-based Food คือ อาหารที่มาจากพืชอย่างน้อย 95 % ประกอบด้วย ผักผลไม้, พืชตระกูลถั่ว, เมล็ดพืช และธัญพืช ซึ่งไม่ใช่อาหารเจ ไม่ใช่อาหารมังสวิรัติ หรืออาหารวีแกน และไม่เกี่ยวกับศาสนาใดๆ หากแต่มีแนวคิดภายใต้เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ทั้งนี้สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะผลิตภัณฑ์ เช่นผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์จากพืช (Plant-based Meat) ผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารทะเลจากพืช (Plant-based Seafood) ผลิตภัณฑ์นมจากพืช (Plant-based Milk) ผลิตภัณฑ์ทดแทนไข่จากพืช (Plant-based Egg) และผลิตภัณฑ์สแน็คจากพืช (Plant-based Snack) เป็นต้น ด้วยกระแส Plant-based Food ที่มีการนำเทคโนโลยีทางอาหารมาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชได้หลากหลาย โดยมีทั้งรสชาติและรูปลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคของคนที่ต้องการลดการรับประทานเนื้อสัตว์และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว อีกทั้งมูลค่าการขายคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 15.9% ในปี 2564-2568 (เทียบกับ 4.0% สำหรับเนื้อสัตว์แปรรูป)

Upcycle Food อาหารรักษ์โลก

สิงหาคม 2564
FAO ประเมินว่าในทุกปีจะมีอาหารอย่างน้อย 1.3 พันล้านตัน หรือประมาณ 30% ของอาหารที่ผลิตได้ทั้งหมดทั่วโลกสูญเสียไปโดยไม่ได้บริโภค กลายเป็นขยะอาหาร ขยะอาหารเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร เมื่ออาหารเน่าเปื่อย มันจะปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่อันตรายกว่า CO2 ถึง 20 เท่า และ เศษอาหารมีส่วนต่อการผลิตก๊าซเรือนกระจก 70 พันล้านตัน หรือ 8% ของการปล่อยโดยมนุษย์ทั่วโลกต่อปี จึงสมเหตุสมผลที่เราจะช่วยกันป้องกันไม่ให้อาหารที่ดีเน่าเสียไปโดยไม่ได้บริโภค แนวทางแก้ไขที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถลดปัญหาเศษอาหารเหลือทิ้งในระยะต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานอาหารได้ คือ การอัพไซเคิล (Upcycle)

ตลาดผลิตภัณฑ์ CBD สำหรับสัตว์เลี้ยงใน USA

กรกฎาคม 2564
เจ้าของสัตว์เลี้ยงในทุกกลุ่มประชากรมองว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ดังนั้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะใช้จ่ายเงินในหลากหลายวิธีเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของตนมีสุขภาพกายแข็งแรงและสภาพจิตใจที่ดี ไม่เครียด เช่น อาหาร ของใช้ ผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) และบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นเหตุให้มี "การเติบโตที่น่าทึ่ง" อย่างต่อเนื่องในทุกด้านของอุตสาหกรรมการดูแลสัตว์เลี้ยง

ยุทธศาสตร์ระบบการผลิตอาหารยั่งยืนของญี่ปุ่น

มิถุนายน 2564
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำเข้าอาหารสุทธิจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและอาหารจากนานาประเทศ ข้อมูลปี 2562 พบว่า Total food self-sufficiency ratio on calorie supply basis อยู่ที่เพียงร้อยละ 38 Total food self-sufficiency ratio on production value basis อยู่ที่ร้อยละ 66 ปริมาณผลผลิตวัตถุดิบเกษตรอาหารทุกชนิดภายในประเทศประมาณ 98.17 ล้านตัน ผลผลิตนำเข้า 103.74 ล้านตัน ส่งออก 2.16 ล้านตัน ค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหารต่อครัวเรือนอยู่ที่ 965,536 เยนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 27.426 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ตลาดสำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพพรีไบโอติกและโพรไบโอติก

พฤษภาคม 2564
พรีไบโอติก (Prebiotics) และโพรไบโอติก (Probiotics) มีความแตกต่างกันและทำหน้าที่แตกต่างกันในระบบย่อย (digestive system) ของมนุษย์ โพรไบโอติก คือ แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ ส่วนพรีไบโอติก คือ อาหารของแบคทีเรียเหล่านั้น

พรีไบโอติก มาจากคาร์โบไฮเดรตบางประเภทส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของเส้นใย (fiber) ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ แต่แบคทีเรียในลำไส้ของมนุษย์จะกินพรีไบโอติก เหล่านี้เป็นอาหารหากรับประทานทั้งพรีไบโอติกและโพรไบโอติกอย่างสมดุล ทำให้เชื้อแบคทีเรียในร่างกายเกิดการสมดุลและส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ

Links