World


ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในอินเดีย

อินเดียจัดเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมการปรุงและบริโภคอาหาร โดยเฉพาะการปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศนานาชนิด ส่งผลให้อาหารอินเดียมีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจำประเทศ ซึ่งวัฒนธรรมการปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศสมุนไพรของชาวอินเดียมีประวัติมายาวนานกว่า 7,000 ปี

โดยเครื่องเทศที่รู้จักกันดีคือ มาซาล่า (Masala) ที่ชาวอินเดียใช้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานในการปรุงอาหารหลายชนิด ทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน   ทั้งนี้ นอกจากพฤติกรรมการบริโภคเครื่องเทศสมุนไพรและซอสปรุงรสของชาวอินเดียแล้ว การเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก หรือประมาณ 1,300 ล้านคน การขยายตัวของชนชั้นกลางที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น วิถีชีวิตที่มีความเร่งรีบเหมือนกับประเทศอื่น ผู้หญิงออกมาทำงานนอกบ้านเพิ่มขึ้น และการขยายตัวของครอบครัวเดี่ยวหรือคนทำงานวัยหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ตามลำพัง ล้วนเป็นโอกาสที่ทำให้ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในอินเดียมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

download PDF

ทั้งหมด มี 39 รายการ

ตลาดน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มในอินโดนีเซีย

พฤษภาคม 2560
ด้วยจำนวนประชากรมากกว่า 250 ล้านคน และเกินกว่าร้อยละ 85 ของประชากรเหล่านี้ นับถือศาสนาอิสลาม ส่งผลให้อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และกลายเป็นตลาดเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ แม้ว่าน้ำอัดลมจะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในตลาดอินโดนีเซีย แต่จากกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้น้ำผักผลไม้พร้อมดื่มเป็นเครื่องดื่มที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดอินโดนีเซียในปัจจุบัน

ตลาดผักผลไม้แปรรูปในจีน

เมษายน 2560
จีนจัดเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่สินค้าแปรรูปจากผักผลไม้ของไทย และมีทิศทางแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบอาเซียน-จีน การขยายตัวของจำนวนประชากรชาวจีน และการเติบโตของระบบเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ความชื่นชอบในรสชาติของผลไม้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตลาดผักผลไม้แปรรูปจีนเป็นตลาดที่ยังคงสร้างความน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทย

ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในญี่ปุ่น

มีนาคม 2560
ชาวญี่ปุ่นจัดเป็นชนชาติที่มีอายุยืนยาวที่สุดเป็นอันดับสามของโลก รองจากชนชาติโมนาโคและสิงคโปร์ โดยชาวญี่ปุ่นมีอายุเฉลี่ยที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ (life expectancy) 85 ปี ซึ่งผู้หญิงจะมีอายุยืนกว่าอยู่ที่ 88.5 ปี ส่วนผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 81.7 ปี (ที่มา: Central Intelligence Agency. 2016.) ทั้งนี้ หลายฝ่ายต่างเชื่อว่าปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้พวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวนั้นเกิดจากวิถีการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ส่งผลให้สินค้าประเภทวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดญี่ปุ่น ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ (65 ปี ขึ้นไป) ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 27.3 ของจำนวนประชากรชาวญี่ปุ่นทั้งหมด แต่ยังรวมถึงกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวและวัยทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลามากนักที่จะออกกำลังกายและจัดหาอาหารเพื่อสุขภาพของพวกเขา

ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในเวียดนาม

กุมภาพันธ์ 2560
ชาวเวียดนามนับเป็นชนชาติหนึ่งที่ชื่นชอบการเติมแต่งรสชาติอาหารด้วยซอสและเครื่องปรุงรส ทั้งแบบน้ำซอส แบบครีม และแบบผง เช่น น้ำปลา น้ำส้มสายชู ซอสน้ำมันหอย ซอสถั่วเหลือง ซอสพริก ผงชูรส เครื่องแกงสำเร็จรูป ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีน ในสมัยที่ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 1,000 ปี

ตลาดอาหารในเวียดนาม

มกราคม 2560
1. ภาพรวมตลาดอาหารเวียดนาม

เวียดนามเป็นตลาดอาหารที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักธุรกิจทั่วโลก โดยในปี 2556 ตลาดอาหารในเวียดนามมีมูลค่า 43,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 13 ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากจำนวนประชากรเวียดนามที่สูงถึง 92 ล้านคน สูงที่สุดอันดับที่ 3 ในอาเซียน ภาวะเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวร้อยละ 6 ต่อปี สูงที่สุดอันดับที่ 4 ในอาเซียน นับเป็นแรงจูงใจด้านการตลาดที่สำคัญของนักธุรกิจ (Market seeking) ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกว่าร้อยละ 70 เป็นวัยผู้ใหญ่และคนหนุ่มสาววัยทำงานเป็นหลัก รวมทั้งอัตราค่าจ้างแรงงานที่อยู่ในระดับต่ำ เป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในทุกสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของเวียดนามที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากปัจจัยเอื้อดังกล่าว

Links