World


ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น

แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะสามารถผลิตอาหารได้หลากหลายชนิด แต่ด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถผลิตอาหารให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของคนในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประชากรประมาณ 126.7 ล้านคน โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน จะเห็นได้ว่า ตลอดช่วง 50 ปีที่ผ่านมา อัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหารของญี่ปุ่น (food self-sufficiency rates) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 73 ในปี 2508 ลดลงเหลือ ร้อยละ 39 ในปี 2558 นั่นหมายความว่า ชาวญี่ปุ่นสามารถรับประทานอาหารที่ผลิตได้เองในประเทศลดลง ทำให้จำเป็นต้องนำเข้าอาหารจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปของผลผลิตวัตถุดิบ และอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน

สถานการณ์ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่นมีทิศทางการเติบโตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีปริมาณการจำหน่ายในประเทศ 1.6 ล้านตัน มูลค่า 1,885.7 พันล้านเยน หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 3.7 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2555-2559) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น ส่งผลให้พวกเขาต่างมองหาความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น นอกจากนี้จำนวนผู้หญิงทำงานนอกบ้านและครอบครัวคนโสดที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นความต้องการสินค้าอาหารพร้อมรับประทานมากขึ้นในตลาดญี่ปุ่น ส่งผลให้บรรดาผู้ผลิตต่างพัฒนาสินค้ารูปแบบต่าง ๆ ที่ตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ เช่น อาหารที่มีขนาดบริโภคสำหรับคนเดียว หรืออาหารที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นสำหรับกลุ่มผู้บริโภคชายโสด

ในปี 2559 อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นเป็นรูปแบบอาหารที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ร้อยละ 77.6 และ 81.6 ของมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอาหารพร้อมรับประทานทั้งหมดในญี่ปุ่น ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตามลำดับ   ขณะที่อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งก็เป็นอีกรูปแบบที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความหลากหลายของสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกัน  โดยชาวญี่ปุ่นยังคงนิยมรับประทานอาหารของชนชาติตนเองมากที่สุด มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 65.8 และ 76 ของมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน แบบแช่เย็น และแบบแช่แข็ง ทั้งหมดในญี่ปุ่น ตามลำดับ (รูปที่ 1)  รองลงมาได้แก่ อาหารอิตาเลี่ยนจำพวกพาสต้าต่าง ๆ และอาหารจีน โดยเฉพาะข้าวผัดสไตล์จีน ซึ่งมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบรรดาผู้ผลิตทั้งหลายมีการพัฒนาสินค้าระดับพรีเมี่ยมออกสู่ตลาด เช่น อาหารจานเส้นพร้อมรับประทานแช่แข็งที่มีปริมาณบริโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายหลัก นั่นคือ กลุ่มผู้ชายญี่ปุ่นที่ต้องการซื้ออาหารมื้อเย็นกลับไปรับประทานที่บ้านจากร้านค้าสะดวกซื้อ หรือซูเปอร์มาร์เก็ต ระหว่างเดินทางกลับหลังเลิกงาน 

download PDF

ทั้งหมด มี 42 รายการ

ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสิงคโปร์

สิงหาคม 2560
เนื่องจากเกือบร้อยละ 75 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศสิงคโปร์ มีเชื้อสายจีน (ที่มา: Central Intelligence Agency.) ส่งผลให้ผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการรับประทานยาจีนแผนโบราณเป็นอย่างดี ประกอบกับชาวสิงคโปร์ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นอย่างมาก จากการนิยมรับประทานวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ เพื่อบำรุงร่างกาย โดยในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าชาวสิงคโปร์จำนวนมากหันไปเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพจากสมุนไพร ทั้งเพื่อความสวยงามและเพื่อสุขภาพที่ดี รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่กลายเป็นทางเลือกใหม่ของชาวสิงคโปร์ในการป้องกันและรักษาสุขภาพ ซึ่งแนวโน้มกระแสเหล่านี้จัดเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้ธุรกิจวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในตลาดสิงคโปร์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ตลาดเนื้อสัตว์แปรรูปในจีน

กรกฎาคม 2560

จีนเป็นประเทศหนึ่งที่รับประทานเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลัก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณการบริโภคเนื้อเฉลี่ยของชาวจีน อยู่ที่คนละ 49.2 กิโลกรัม/ปี ในปี 2546 เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยคนละ 64.6 กิโลกรัม/ปี ในปี 2556 (รูปที่ 1) นอกจากนี้จีนยังเป็นประเทศที่มีการบริโภคเนื้อสัตว์มากที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN+3 คิดเป็นปริมาณ 87.6 ล้านตัน โดยเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ที่ชาวจีนชอบรับประทาน คือ เนื้อหมู มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 62.4 ของปริมาณการบริโภคเนื้อทั้งหมด รองลงมาได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก (อาทิ เนื้อไก่ และเนื้อเป็ด) เนื้อวัว และเนื้อแพะแกะ มีสัดส่วนร้อยละ 22.2 8.5 และ 5 ตามลำดับ ในปี 2556

ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในอินเดีย

มิถุนายน 2560
อินเดียจัดเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมการปรุงและบริโภคอาหาร โดยเฉพาะการปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศนานาชนิด ส่งผลให้อาหารอินเดียมีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจำประเทศ ซึ่งวัฒนธรรมการปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศสมุนไพรของชาวอินเดียมีประวัติมายาวนานกว่า 7,000 ปี

ตลาดน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มในอินโดนีเซีย

พฤษภาคม 2560
ด้วยจำนวนประชากรมากกว่า 250 ล้านคน และเกินกว่าร้อยละ 85 ของประชากรเหล่านี้ นับถือศาสนาอิสลาม ส่งผลให้อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และกลายเป็นตลาดเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ แม้ว่าน้ำอัดลมจะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในตลาดอินโดนีเซีย แต่จากกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้น้ำผักผลไม้พร้อมดื่มเป็นเครื่องดื่มที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดอินโดนีเซียในปัจจุบัน

ตลาดผักผลไม้แปรรูปในจีน

เมษายน 2560
จีนจัดเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่สินค้าแปรรูปจากผักผลไม้ของไทย และมีทิศทางแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบอาเซียน-จีน การขยายตัวของจำนวนประชากรชาวจีน และการเติบโตของระบบเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ความชื่นชอบในรสชาติของผลไม้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตลาดผักผลไม้แปรรูปจีนเป็นตลาดที่ยังคงสร้างความน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทย

Links