ตลาดซีเรียลในประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 2559

บทนำ อาหารเช้านับว่าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับการเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายและสมอง ถือว่ามีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมาก นอกจากนี้การรับประทานอาหารเช้ายังช่วยป้องกันโรคเบาหวาน

เรียบเรียงโดย สุนิษฐา เศรษฐีธร
E-mail: sunitha@nfi.or.th


โรคหัวใจ และโรคอ้วนได้อีกด้วย1  แต่ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การดำเนินชีวิตที่เร่งรีบมากยิ่งขึ้น อาหารเช้าที่สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเตรียมอาหาร พร้อมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่อร่อย จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกในอันดับต้นๆ และหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คือ ซีเรียล เนื่องจากเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ทันที อิ่มท้องและได้คุณประโยชน์จากธัญพืช หากเติมนม โยเกิร์ต น้ำผึ้ง หรือผลไม้ต่างๆ ก็สามารถเพิ่มคุณประโยชน์ให้ซีเรียลมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองจึงนิยมรับประทานซีเรียลเป็นอาหารมื้อเช้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

แต่เดิมนั้นซีเรียลเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ต่อมาผู้ประกอบการได้ขยายฐานผู้บริโภค ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเหมาะสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับรูปร่าง    ทำให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลจึงเหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่นิยมรับประทานแทนอาหารมื้ออื่นๆนอกเหนือจากมื้อเช้า รวมถึงการรับประทานเป็นอาหารว่าง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ซีเรียลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสังคมเมือง ดังจะเห็นได้จากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดอาหารเช้าซีเรียลเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 9.8 ต่อปี โดยปี 2557 ตลาดซีเรียลมีมูลค่าประมาณ 1,842 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 2,017 ล้านบาท ในปี 2558

1  ความสำคัญของอาหารเช้า สืบค้นจาก http://home.kku.ac.th และ http://www.thaihealth.or.th 


มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ซีเรียลในประเทศไทย ปี 2554-2558
    หน่วย: ล้านบาท

ที่มา: Euromonitor International

ผลิตภัณฑ์     
ซีเรียล (Cereals) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดธัญพืช (cereal grain) หลายชนิด เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ข้าวกล้อง บางครั้งเรียกอาหารพร้อมรับประทานจากธัญพืช (RTE cereals) หรือธัญพืชอาหารเช้าพร้อมรับประทาน (RTE breakfast cereal) ลักษณะเนื้อสัมผัสกรอบพองจากกระบวนการผลิตอบแห้งมีรูปร่างและรสชาติหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ซีเรียลที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยดี คือ คอร์นเฟลก (Corn flake)2  หรือแผ่นข้าวโพดอบแห้ง นอกจากนี้ยังรวมถึง ธัญพืชชนิดแท่ง (Cereal bar) มูสลี่ (Muesli)3  และกราโนล่า (Granola)4  

ตลาดซีเรียลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.    ซีเรียลสำหรับเด็ก (Children’s cereals) 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ เด็กวัยเรียน จึงเน้นสีสันและรสชาติเพื่อดึงดูดให้เด็กๆ เลือกรับประทาน มีสัดส่วนร้อยละ 61.0 ของมูลค่าตลาดซีเรียลทั้งหมด โดยปี 2558 มีมูลค่า 1,233 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.0 แต่เป็นอัตราที่ต่ำกว่าการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่สูงร้อยละ 9.3 ต่อปี  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้ปกครองที่ใส่ใจสุขภาพจะควบคุมปริมาณการบริโภคของเด็กๆ เพื่อป้องกันโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา เนื่องจากซีเรียลสำหรับเด็กส่วนใหญ่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล และเกลือสูง

2.    ซีเรียลสำหรับครอบครัว (Family Cereals) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ผู้ใหญ่ ผลิตภัณฑ์จะมีความหลากหลายกว่าซีเรียลสำหรับเด็ก ทั้งผลิตจากธัญพืชเพียงชนิดเดียว ซีเรียลที่ผลิตจากธัญพืชหลายชนิด รวมถึงซีเรียลที่มีส่วนผสมของถั่วและผลไม้ โดยปี 2558 ตลาดซีเรียลสำหรับครอบครัวมีมูลค่า 784 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15.4 สูงกว่าอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง     5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.8 ต่อปี เนื่องจากซีเรียลสำหรับครอบครัวมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลายชนิดให้ผู้บริโภคเลือกรับประทาน ไม่ว่าจะเป็น ซีเรียลโฮลเกรน ซีเรียลไขมันต่ำ ซีเรียลแบบไม่มีคอเลสเตอรอล และมูสลี่ เป็นต้น สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้ที่มองหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพและประหยัดเวลาในการเตรียมหรือประกอบอาหาร

 2 เฟลก ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งที่มีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆ บางๆ เช่น Corn flakes, Potato flake
 3  มูสลี่ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมจากเมล็ดธัญพืชอบแห้งอย่างเมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง ถั่วเปลือกแข็ง งา ผสมด้วยข้าวโอ๊ต ผลไม้อบแห้งอย่างองุ่น ลูกพรุน เน้นความเป็นธรรมชาติ ปรุงแต่งน้อย ไม่หวาน มีปริมาณแคลอรีและน้ำตาลต่ำ
 4 กราโนล่า มีลักษณะคล้ายมูสลี่ ผลิตจากข้าวโอ๊ต ถั่ว และอื่นๆ ผสมให้เข้ากัน และอบจนกรอบ บางครั้งมีการเพิ่มผลไม้แห้งอย่าง    ลูกเกด อินทผลัมเข้าไปด้วย แต่จากส่วนผสมที่หลากหลายมากกว่ามูสลี่อย่างน้ำผึ้ง ไซรัป หรือช็อกโกแลต ทำให้มีแคลอรีสูงกว่าด้วย

มูลค่าตลาดซีเรียลสำหรับเด็กและอัตราการเปลี่ยนแปลง


ที่มา : Euromonitor International

 

ซีเรียลสำหรับครอบครัว (Family Cereals) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ผู้ใหญ่ ผลิตภัณฑ์จะมีความหลากหลายกว่าซีเรียลสำหรับเด็ก ทั้งผลิตจากธัญพืชเพียงชนิดเดียว ซีเรียลที่ผลิตจากธัญพืชหลายชนิด รวมถึงซีเรียลที่มีส่วนผสมของถั่วและผลไม้ โดยปี 2558 ตลาดซีเรียลสำหรับครอบครัวมีมูลค่า 784 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15.4 สูงกว่าอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง     5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.8 ต่อปี เนื่องจากซีเรียลสำหรับครอบครัวมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลายชนิดให้ผู้บริโภคเลือกรับประทาน ไม่ว่าจะเป็น ซีเรียลโฮลเกรน ซีเรียลไขมันต่ำ ซีเรียลแบบไม่มีคอเลสเตอรอล และมูสลี่ เป็นต้น สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้ที่มองหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพและประหยัดเวลาในการเตรียมหรือประกอบอาหาร

ผู้นำตลาด
ผู้ประกอบการที่มีบทบาทโดดเด่นในตลาดมี 2 ราย ได้แก่ บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด ครอง    ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 43.0 และบริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 33.0 ซึ่งทั้ง 2 รายนี้เป็นบริษัทข้ามชาติและมีกลยุทธ์การตลาดที่คล้ายกัน คือ นำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานตามความต้องการ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญให้ตลาดซีเรียลเติบโต ทั้งนี้ แบรนด์ซีเรียลของบริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ โกโก้ครั้นช์ ฮันนี่สตาร์ คุ๊กกี้คริสพ์ เนสท์เล่ฟิตเนสส์ เนสท์เล่ คอร์นเฟลก และไมโล เป็นต้น และแบรนด์ซีเรียลของบริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ เคลล็อกคอร์นเฟลก ฟรอสตี้ ฟรุ๊ตลูป โกโก้เช็ค และเคลล็อกสเปเชียล เป็นต้น

 

 

download PDF

Related Articles

ธุรกิจอาหารริมทาง (Street Food) ในประเทศไทย

สตรีทฟู้ดหรืออาหารริมทางเมืองไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก สื่อต่างชาติหลายสำนักอย่าง “นิตยสาร Forbes” “หนังสือพิมพ์ Telegraph” “สำนักข่าว CNN” หรือแม้แต่ “Time Out” แบรนด์ไลฟ์สไตล์และ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับโลก ต่างจัดอันดับยกให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารริมทางที่ดีที่สุด เนื่องจากรสชาติอร่อยมีให้เลือกรับประทานหลายชนิด กระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ทำให้หาซื้อได้ง่าย มีขายตลอดเวลา รองรับทุกมื้ออาหาร เช่น โจ๊ก น้ำเต้าหู้ สำหรับมื้อเช้า, ไข่เจียวข้าวหอมมะลิ เย็นตาโฟ สำหรับมื้อกลางวัน หรือผัดไทย หมูสะเต๊ะ สำหรับมื้อเย็น และที่สำคัญราคาไม่แพง โดยไชน่าทาวน์หรือเยาวราช ถูกจัดให้เป็นแหล่งที่มีอาหารอร่อยที่สุด รองลงไป ได้แก่ ถนนข้าวสาร ถนนสีลม และตลาดโชคชัยสี่ และเมนูที่กำลังได้รับความนิยม ได้แก่ หอยทอด โดย World Street Food Congress หรือสภาอาหารริมทางโลก จัดอันดับให้หอยทอดเป็น 1 ใน 3 อาหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

Read more

ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย

“ร้านกาแฟ” เป็นหนึ่งในธุรกิจยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ ด้วยบรรยากาศสบายๆ คละเคล้าด้วยกลิ่นกาแฟหอมๆ เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้าร้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟ หรือชื่นชอบในบรรยากาศของร้านกาแฟ ตลอดจนผู้ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ จึงมิใช่เรื่องแปลกที่เราสามารถพบเจอร้านกาแฟตามพื้นที่ต่างๆ นับตั้งแต่ริมถนน ตลาด ไปจนถึงอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หรือแม้กระทั่งในปั๊มน้ำมัน ซึ่งมีทั้งร้านขนาดเล็ก กลาง ไปจนเชนร้านกาแฟของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ยูโรมอนิเตอร์ ได้รายงานว่าในปี 2561 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนร้านกาแฟประมาณ 8,025 ร้าน เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 4.6 และหากพิจารณาการเพิ่มขึ้นของร้านกาแฟในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.2

Read more

ตลาดน้ำหวาน(ผลไม้)เข้มข้นในประเทศไทย

ปัจจุบันมีเครื่องดื่มที่ให้รสหวานในท้องตลาดหลายชนิดที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันตามความต้องการของผู้บริโภค หรือแต่ละประเภท/รสชาติ ของแต่ละยี่ห้อที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ด้วยคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของรสชาติ/คุณสมบัติ สามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงในวันพิเศษต่างๆ เช่น งานบุญ ครบรอบวันเกิด ปาร์ตี้ แม้กระทั่งร้านเบเกอรี่ ร้านขายขนมหวาน ร้านไอศกรีม ฯลฯ

Read more