เครื่องปรุงรสในประเทศไทย

ธันวาคม 2558

เครื่องปรุงรสเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการประกอบอาหารของคนไทย เพื่อเพิ่มรสชาติอาหารให้มีความเอร็ดอร่อยกลมกล่อม ขณะที่ผู้ประกอบการได้พัฒนาเครื่องปรุงรสใหม่ๆ ออกมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนอง ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ในปัจจุบันเครื่องปรุงรสมีความหลากหลายมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

บทนำ    
เครื่องปรุงรสเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการประกอบอาหารของคนไทย เพื่อเพิ่มรสชาติอาหารให้มี        ความเอร็ดอร่อยกลมกล่อม ขณะที่ผู้ประกอบการได้พัฒนาเครื่องปรุงรสใหม่ๆ ออกมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนอง   ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ในปัจจุบันเครื่องปรุงรสมีความหลากหลายมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4-5 ต่อปี    โดยปี 2557 มูลค่าอยู่ที่ 31,920 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าราวร้อยละ 3.0 ซึ่งเป็นผลจากภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย และสิ้นปี 2558 นี้คาดว่าตลาดเครื่องปรุงรสในประเทศจะมีมูลค่าประมาณ 33,400 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 4.6

ตลาดเครื่องปรุงรสในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ตราบเท่าที่อาหารยังเป็นปัจจัยสำคัญใน      การดำรงชีวิต เพียงแต่ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ดังเช่นในปัจจุบันเป็นยุคที่ผู้บริโภคมีความเร่งรีบในชีวิตประจำวันควบคู่กับกระแสสุขภาพ แม่บ้านรุ่นใหม่จึงต้องการ    เครื่องปรุงรสอาหารที่มีคุณประโยชน์ ใช้งานได้สะดวก รวมถึงเครื่องปรุงรสที่ช่วยให้การปรุงอาหารใช้เวลาสั้นลง ทำให้เครื่องปรุงรสบางชนิดได้รับความนิยมลดน้อยลง ขณะที่บางชนิดเป็นที่ต้องการมากขึ้น ฉะนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งปรับตัวรองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยการพัฒนาเครื่องปรุงรสที่สำเร็จรูปและครบรส และ     ในกรณีของผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องปรุงรสที่ความต้องการในตลาดมีแนวโน้มลดลง ควรพิจารณาถึงการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนไลน์การผลิตเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

 

ผลิตภัณฑ์     

เครื่องปรุงรสในประเทศไทย สามารถแยกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ซอสปรุงรส ผงปรุงรส ผงชูรส และเครื่องปรุงรสอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ซอสปรุงรส 

ซอสปรุงรสเป็นเครื่องปรุงรสที่มีลักษณะเป็นของเหลว ใช้สำปรับปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติอาหาร นับเป็นเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่ครัวไทยมาอย่างยาวนาน ที่สำคัญประกอบด้วย น้ำปลา ซอสถั่วเหลือง และซอสหอยนางรม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.8 ต่อปี และช่วงสิ้นปี 2558 คาดว่ามูลค่าตลาดซอสปรุงรสจะอยู่ที่ 17,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.4 ของมูลค่าตลาดเครื่องปรุงรสทั้งหมด 

หากพิจารณารายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มซอสปรุงรส พบว่า “ซอสถั่วเหลือง” ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปปรุงอาหารได้ทั้งไทย จีน และญี่ปุ่น จึงมีอัตราเติบโตที่สูงเกือบร้อยละ 10 โดยคาดว่าสิ้นปี 2558 จะมีมูลค่าตลาดราว 6,065 ล้านบาท ขณะที่ “น้ำปลา” ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในตลาดซอสปรุงรสด้วยมูลค่า 7,450 ล้านบาท ทรงตัวจากปีก่อนหน้าเนื่องจากตลาดอิ่มตัว ประกอบกับผู้บริโภคหันไปเลือกบริโภคซอสถั่วเหลืองเพื่อให้รสชาติเค็มแทนน้ำปลา นอกจากนี้การเข้ามาของผู้ประกอบการในกลุ่มผงปรุงรส ที่มุ่งสื่อสารกับผู้บริโภคว่าสามารถทดแทนเครื่องปรุงรสอย่างน้ำตาล น้ำปลา ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะให้ความสะดวกในการปรุงอาหารแล้ว ยังจะเป็นตัวช่วยให้อาหารมีรสชาติดีด้วย จากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ตลาดน้ำปลาในประเทศชะลอตัว “ซอสหอยนางรม” เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มซอสปรุงรส โดยปัจจุบันคาดว่ามีมูลค่าตลาด 2,800 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.0 ต่อปี 

ขณะที่ “ซอสพริก” และ “ซอสมะเขือเทศ” มีส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มซอสปรุงรสไม่มากนัก คือ      ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.0 ตามลำดับ และเติบโตเฉลี่ยราวร้อยละ 3-4 ต่อปี
สำหรับแบรนด์ผู้นำในกลุ่มซอสปรุงรส สามารถแยกออกได้เป็นรายผลิตภัณฑ์ ดังนี้
-    “ภูเขาทอง” ของบริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครองส่วนแบ่งตลาด       ซอสถั่วเหลืองสูงราวร้อยละ 49.0 รองลงไป ได้แก่ “เด็กสมบูรณ์” ของบริษัท หยั่นหว่อหยุ่น จำกัด  ร้อยละ 25.0  และ “แม็กกี้” ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร้อยละ 15.0 
-    ผลิตภัณฑ์น้ำปลา พบว่า “ทิพรส” ของบริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 50.0 รองลงไป คือ “ปลาหมึก” ของ “บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย ตราปลาหมึก จำกัด” ร้อยละ 25
-    ผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรม ผู้นำตลาด คือ “สามแม่ครัว” ของบริษัท ตราสามแม่ครัว จำกัด      ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่สูงราวร้อยละ 60.0

ผงปรุงรส 

ผงปรุงรสกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในผู้บริโภคชาวไทย เนื่องจากเป็นเครื่องปรุงรสที่มีส่วนผสมจากเนื้อสัตว์ ทำให้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับมากขึ้นเมื่อเทียบกับผงชูรส ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทผงปรุงรสมีหลากหลายรสชาติ สามารถนำไปประกอบการอาหารได้หลายเมนู และช่วยให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น อัตราการขยายตัวของตลาดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจึงสูงราวร้อยละ 8.0 ต่อปี คาดว่าสิ้นปี 2558 นี้ ตลาดผงปรุงรสจะมีมูลค่าราว 7,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของมูลค่าตลาดเครื่องปรุงรสทั้งหมด

 

 

 

 

download PDF

Related Articles

ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ในประเทศไทย

ในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทำให้โลกเราในปัจจุบันกลายเป็น “โลกออนไลน์” หรืออาจกล่าวได้ว่า อินเทอร์เน็ตถูกนำมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากมาย ขณะเดียวกันก็ได้รับ การตอบรับจากผู้คนทั่วไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลในด้านความสะดวกและรวดเร็ว สำหรับประเทศไทยนั้นพบว่า ปี 2561 ที่ผ่านมาคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 5 นาที เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3 ชั่วโมง 30 นาที โดยกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตยอดนิยมของชาวไทย 5 อันดับแรก คือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ร้อยละ 96.3 การรับ-ส่งอีเมล ร้อยละ 74.2 การค้นหาข้อมูล ร้อยละ 70.8 การดูโทรทัศน์ คลิปวิดีโอ ฟังเพลงออนไลน์ ร้อยละ 60.7 และการซื้อสินค้าออนไลน์ ร้อยละ 51.3 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าคนไทยเปลี่ยนผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ไปสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การจองโรงแรมที่พัก การซื้อตั๋วโดยสาร การชำระสินค้าและบริการ รวมถึงบริการสั่งอาหาร โดยคนไทยใช้บริการสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ 69.1 เทียบกับออฟไลน์ ร้อยละ 30.9 เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่สัดส่วนอยู่ที่การสั่งออนไลน์ ร้อยละ 52.5 เทียบกับออฟไลน์ ร้อยละ 47.5 แสดงให้เห็นถึงความนิยมในอาหารเดลิเวอรี่ที่เพิ่มขึ้น

Read more

เครื่องดื่มกาแฟในประเทศไทย

กาแฟเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยปัจจุบันสายพันธุ์กาแฟที่ดื่มกันทั่วไป มีอยู่ 2 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ อาราบิก้า (Arabica) และโรบัสต้า (Robusta) ซึ่งความนิยมดื่มเครื่องดื่มกาแฟของคนไทยมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟอิสระ และร้านกาแฟเครือสาขา ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และแบรนด์ท้องถิ่น โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีจำนวนร้านกาแฟรวม 8,025 แห่ง มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 6.2 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) นอกจากนี้ความเร่งรีบในการใช้ชีวิตของชาวไทยก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เครื่องดื่มกาแฟเป็นที่ต้องการดื่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม หรือ Ready-to-Drink (RTD) ซึ่งปัจจุบันบรรดาผู้ผลิตทั้งหลายต่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในแง่ของรสชาติ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่มีรสนิยมการดื่มและรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป

Read more

น้ำผักผลไม้พร้อมดื่มในประเทศไทย

ในอดีตที่ผ่านมาน้ำผักผลไม้ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในตลาดไทย อย่างไรก็ตาม มุมมองดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน ภายหลังการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและงานวิจัยต่าง ๆ มากมายที่แสดงให้เห็นว่าน้ำผักผลไม้บางประเภทอาจมีปริมาณน้ำตาลเจือปนอยู่ในระดับสูงเทียบเท่ากับเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์บางชนิด หรืออาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำ และนี่จึงเป็นที่มาของการออกมาตรการจัดเก็บภาษีความหวานของรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 เพื่อให้ผู้ผลิตปรับสูตรเครื่องดื่มให้มีส่วนผสมของน้ำตาลน้อยลง ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการปรัเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานลดลงด้วยเช่นกัน

Read more