เครื่องปรุงรสในประเทศไทย

ธันวาคม 2558

เครื่องปรุงรสเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการประกอบอาหารของคนไทย เพื่อเพิ่มรสชาติอาหารให้มีความเอร็ดอร่อยกลมกล่อม ขณะที่ผู้ประกอบการได้พัฒนาเครื่องปรุงรสใหม่ๆ ออกมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนอง ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ในปัจจุบันเครื่องปรุงรสมีความหลากหลายมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

บทนำ    
เครื่องปรุงรสเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการประกอบอาหารของคนไทย เพื่อเพิ่มรสชาติอาหารให้มี        ความเอร็ดอร่อยกลมกล่อม ขณะที่ผู้ประกอบการได้พัฒนาเครื่องปรุงรสใหม่ๆ ออกมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนอง   ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ในปัจจุบันเครื่องปรุงรสมีความหลากหลายมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4-5 ต่อปี    โดยปี 2557 มูลค่าอยู่ที่ 31,920 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าราวร้อยละ 3.0 ซึ่งเป็นผลจากภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย และสิ้นปี 2558 นี้คาดว่าตลาดเครื่องปรุงรสในประเทศจะมีมูลค่าประมาณ 33,400 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 4.6

ตลาดเครื่องปรุงรสในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ตราบเท่าที่อาหารยังเป็นปัจจัยสำคัญใน      การดำรงชีวิต เพียงแต่ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ดังเช่นในปัจจุบันเป็นยุคที่ผู้บริโภคมีความเร่งรีบในชีวิตประจำวันควบคู่กับกระแสสุขภาพ แม่บ้านรุ่นใหม่จึงต้องการ    เครื่องปรุงรสอาหารที่มีคุณประโยชน์ ใช้งานได้สะดวก รวมถึงเครื่องปรุงรสที่ช่วยให้การปรุงอาหารใช้เวลาสั้นลง ทำให้เครื่องปรุงรสบางชนิดได้รับความนิยมลดน้อยลง ขณะที่บางชนิดเป็นที่ต้องการมากขึ้น ฉะนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งปรับตัวรองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยการพัฒนาเครื่องปรุงรสที่สำเร็จรูปและครบรส และ     ในกรณีของผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องปรุงรสที่ความต้องการในตลาดมีแนวโน้มลดลง ควรพิจารณาถึงการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนไลน์การผลิตเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

 

ผลิตภัณฑ์     

เครื่องปรุงรสในประเทศไทย สามารถแยกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ซอสปรุงรส ผงปรุงรส ผงชูรส และเครื่องปรุงรสอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ซอสปรุงรส 

ซอสปรุงรสเป็นเครื่องปรุงรสที่มีลักษณะเป็นของเหลว ใช้สำปรับปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติอาหาร นับเป็นเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่ครัวไทยมาอย่างยาวนาน ที่สำคัญประกอบด้วย น้ำปลา ซอสถั่วเหลือง และซอสหอยนางรม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.8 ต่อปี และช่วงสิ้นปี 2558 คาดว่ามูลค่าตลาดซอสปรุงรสจะอยู่ที่ 17,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.4 ของมูลค่าตลาดเครื่องปรุงรสทั้งหมด 

หากพิจารณารายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มซอสปรุงรส พบว่า “ซอสถั่วเหลือง” ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปปรุงอาหารได้ทั้งไทย จีน และญี่ปุ่น จึงมีอัตราเติบโตที่สูงเกือบร้อยละ 10 โดยคาดว่าสิ้นปี 2558 จะมีมูลค่าตลาดราว 6,065 ล้านบาท ขณะที่ “น้ำปลา” ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในตลาดซอสปรุงรสด้วยมูลค่า 7,450 ล้านบาท ทรงตัวจากปีก่อนหน้าเนื่องจากตลาดอิ่มตัว ประกอบกับผู้บริโภคหันไปเลือกบริโภคซอสถั่วเหลืองเพื่อให้รสชาติเค็มแทนน้ำปลา นอกจากนี้การเข้ามาของผู้ประกอบการในกลุ่มผงปรุงรส ที่มุ่งสื่อสารกับผู้บริโภคว่าสามารถทดแทนเครื่องปรุงรสอย่างน้ำตาล น้ำปลา ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะให้ความสะดวกในการปรุงอาหารแล้ว ยังจะเป็นตัวช่วยให้อาหารมีรสชาติดีด้วย จากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ตลาดน้ำปลาในประเทศชะลอตัว “ซอสหอยนางรม” เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มซอสปรุงรส โดยปัจจุบันคาดว่ามีมูลค่าตลาด 2,800 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.0 ต่อปี 

ขณะที่ “ซอสพริก” และ “ซอสมะเขือเทศ” มีส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มซอสปรุงรสไม่มากนัก คือ      ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.0 ตามลำดับ และเติบโตเฉลี่ยราวร้อยละ 3-4 ต่อปี
สำหรับแบรนด์ผู้นำในกลุ่มซอสปรุงรส สามารถแยกออกได้เป็นรายผลิตภัณฑ์ ดังนี้
-    “ภูเขาทอง” ของบริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครองส่วนแบ่งตลาด       ซอสถั่วเหลืองสูงราวร้อยละ 49.0 รองลงไป ได้แก่ “เด็กสมบูรณ์” ของบริษัท หยั่นหว่อหยุ่น จำกัด  ร้อยละ 25.0  และ “แม็กกี้” ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร้อยละ 15.0 
-    ผลิตภัณฑ์น้ำปลา พบว่า “ทิพรส” ของบริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 50.0 รองลงไป คือ “ปลาหมึก” ของ “บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย ตราปลาหมึก จำกัด” ร้อยละ 25
-    ผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรม ผู้นำตลาด คือ “สามแม่ครัว” ของบริษัท ตราสามแม่ครัว จำกัด      ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่สูงราวร้อยละ 60.0

ผงปรุงรส 

ผงปรุงรสกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในผู้บริโภคชาวไทย เนื่องจากเป็นเครื่องปรุงรสที่มีส่วนผสมจากเนื้อสัตว์ ทำให้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับมากขึ้นเมื่อเทียบกับผงชูรส ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทผงปรุงรสมีหลากหลายรสชาติ สามารถนำไปประกอบการอาหารได้หลายเมนู และช่วยให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น อัตราการขยายตัวของตลาดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจึงสูงราวร้อยละ 8.0 ต่อปี คาดว่าสิ้นปี 2558 นี้ ตลาดผงปรุงรสจะมีมูลค่าราว 7,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของมูลค่าตลาดเครื่องปรุงรสทั้งหมด

 

 

 

 

download PDF

Related Articles

ธุรกิจอาหารริมทาง (Street Food) ในประเทศไทย

สตรีทฟู้ดหรืออาหารริมทางเมืองไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก สื่อต่างชาติหลายสำนักอย่าง “นิตยสาร Forbes” “หนังสือพิมพ์ Telegraph” “สำนักข่าว CNN” หรือแม้แต่ “Time Out” แบรนด์ไลฟ์สไตล์และ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับโลก ต่างจัดอันดับยกให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารริมทางที่ดีที่สุด เนื่องจากรสชาติอร่อยมีให้เลือกรับประทานหลายชนิด กระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ทำให้หาซื้อได้ง่าย มีขายตลอดเวลา รองรับทุกมื้ออาหาร เช่น โจ๊ก น้ำเต้าหู้ สำหรับมื้อเช้า, ไข่เจียวข้าวหอมมะลิ เย็นตาโฟ สำหรับมื้อกลางวัน หรือผัดไทย หมูสะเต๊ะ สำหรับมื้อเย็น และที่สำคัญราคาไม่แพง โดยไชน่าทาวน์หรือเยาวราช ถูกจัดให้เป็นแหล่งที่มีอาหารอร่อยที่สุด รองลงไป ได้แก่ ถนนข้าวสาร ถนนสีลม และตลาดโชคชัยสี่ และเมนูที่กำลังได้รับความนิยม ได้แก่ หอยทอด โดย World Street Food Congress หรือสภาอาหารริมทางโลก จัดอันดับให้หอยทอดเป็น 1 ใน 3 อาหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

Read more

ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย

“ร้านกาแฟ” เป็นหนึ่งในธุรกิจยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ ด้วยบรรยากาศสบายๆ คละเคล้าด้วยกลิ่นกาแฟหอมๆ เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้าร้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟ หรือชื่นชอบในบรรยากาศของร้านกาแฟ ตลอดจนผู้ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ จึงมิใช่เรื่องแปลกที่เราสามารถพบเจอร้านกาแฟตามพื้นที่ต่างๆ นับตั้งแต่ริมถนน ตลาด ไปจนถึงอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หรือแม้กระทั่งในปั๊มน้ำมัน ซึ่งมีทั้งร้านขนาดเล็ก กลาง ไปจนเชนร้านกาแฟของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ยูโรมอนิเตอร์ ได้รายงานว่าในปี 2561 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนร้านกาแฟประมาณ 8,025 ร้าน เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 4.6 และหากพิจารณาการเพิ่มขึ้นของร้านกาแฟในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.2

Read more

ตลาดน้ำหวาน(ผลไม้)เข้มข้นในประเทศไทย

ปัจจุบันมีเครื่องดื่มที่ให้รสหวานในท้องตลาดหลายชนิดที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันตามความต้องการของผู้บริโภค หรือแต่ละประเภท/รสชาติ ของแต่ละยี่ห้อที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ด้วยคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของรสชาติ/คุณสมบัติ สามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงในวันพิเศษต่างๆ เช่น งานบุญ ครบรอบวันเกิด ปาร์ตี้ แม้กระทั่งร้านเบเกอรี่ ร้านขายขนมหวาน ร้านไอศกรีม ฯลฯ

Read more