ตลาดกาแฟในประเทศไทย

กันยายน 2558

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยสังเกตได้จากการที่ผู้คนมักมีแก้วกาแฟถืออยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น

บทนำ

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย สังเกตได้จากการที่ผู้คนมักมีแก้วกาแฟถืออยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเป็นเครื่องดื่มเพื่อคลายความง่วงเหมือนในอดีตเท่านั้น ขณะเดียวกันเรามักจะพบเห็นร้านกาแฟอยู่ทุกหนแห่ง ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟโบราณ ร้านกาแฟสดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมไปถึงร้านกาแฟพรีเมี่ยมทั้งในและต่างประเทศ ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา

แม้ว่าผู้บริโภคชาวไทยนิยมดื่มกาแฟเพิ่มมากขึ้นแต่อัตราการบริโภคกาแฟเฉลี่ยของชาวไทยมีเพียง 0.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับประเทศที่นิยมดื่มกาแฟ ทำให้แนวโน้มการเติบโตของตลาดกาแฟในประเทศยังมีโอกาสอีกมาก แต่ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ คนไทยส่วนใหญ่หันมาบริโภคกาแฟสดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง เนื่องจากมีกลิ่นหอม และรสขาติที่หลากหลาย อีกทั้งร้านกาแฟที่กระจายอยู่ทั่วไปนั้นส่วนใหญ่จะเป็นร้านกาแฟสด แม้กระทั่งผู้ค้าปลีกรายใหญ่อย่าง 7-11 ก็เข้ามาสู่ธุรกิจกาแฟสด ด้วยการเปิดคีออส (Kiosk) กาแฟสดระดับพรีเมี่ยม ภายใต้ชื่อ "คอฟฟีก้า คาเฟ่" (Coffica Cafe) ด้วยการติดตั้งเครื่องชงกาแฟสดอัตโนมัติพร้อมจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาดกาแฟในประเทศคึกคักมากขึ้น ผู้ประกอบการในธุรกิจกาแฟต่างนำกลยุทธ์หลากหลายออกมาใช้เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด ทำให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากขึ้น

ตลาดกาแฟในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวมากนัก มีเพียงการนำเสนอผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ๆ ออกมาเท่านั้น อีกทั้งจำนวนผู้ประกอบการในตลาดก็มีเพียงไม่กี่ราย แต่เมื่อกาแฟสดหรือธุรกิจร้านกาแฟเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด ส่งผลให้ตลาดกาแฟเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น กล่าวคือ มีการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น การเข้ามาของ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ด้วยการนำเสนอกาแฟ 3 in 1 ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อาราบัส” เข้าสู่ตลาด ควบคู่กับการนำเสนอนวัตกรรมใหม่อย่าง “กาแฟคั่วบดชงสำเร็จในถ้วยพร้อมดื่ม” (Chilled Cup Coffee) ขณะที่ผู้นำตลาดอย่าง “เนสกาแฟ”น าเสนอเครื่องชงกาแฟที่ชงกาแฟออกมาให้มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกาแฟสด ภายใต้ชื่อ “เนสกาแฟเรดคัพ” รวมถึงการเข้ามาของแบรนด์ต่างประเทศ ได้แก่ “Old Town Coffee” และ “Alicafe” จากมาเลเซีย เป็นต้น ฉะนั้นตลาดกาแฟในประเทศไทยนับจากนี้จึงเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะแข่งขันกันเองระหว่างผู้ประกอบการกาแฟด้วยกันแล้ว ยังต้องแข่งขันกับกาแฟสดซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตลาดกาแฟไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.3 ต่อปี โดยผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สนองตอบความต้องการของผู้โภคแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารสชาติ หรือการเพิ่มสารอาหารต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยปี 2557 มีมูลค่า 33,768 ล้านบาท แบ่งเป็นกาแฟคั่วบด 2,911 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 อัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.08 ต่อปี กาแฟสำเร็จรูป30,857 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.4 อัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.35 ต่อปี

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กาแฟ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. กาแฟคั่วบด (Roast and ground Coffee) ผู้บริโภคกาแฟคั่วบด คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการกลิ่นและรสชาติของกาแฟพันธุ์ดีและมีรายได้ปานกลางถึงสูง ความนิยมกาแฟคั่วบดในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายเหมือนในต่างประเทศ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านขั้นตอนการชงกาแฟที่มีความยุ่งยากประกอบกับเครื่องชงกาแฟมีราคาแพง อย่างไรก็ตาม ความต้องการของผู้บริโภคกาแฟคั่วบดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกระแสความนิยมบริโภคกาแฟสดในเมืองไทย ปัจจุบันตลาดกาแฟคั่วบดยังมีขนาดเล็กมูลค่าเพียง 2,911 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 ของมูลค่าตลาด ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.08 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ตลาดกาแฟคั่วบดสามารถแยกออกเป็น 2 ตลาดตามกลุ่มลูกค้า ได้แก่ (1) ตลาดผู้ใช้ตามบ้าน หรือที่นิยมเรียกว่า “ตลาดโฮมยูส” มีสัดส่วนประมาณร้อยละ7.0 และ (2) ตลาดร้านกาแฟ/ร้านอาหาร/โรงแรม หรือที่นิยมเรียกว่า “ตลาดฟู้ดส์เซอร์วิส” มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 93.0 โดยตลาดโฮมยูสมีแนวโน้มเติบโตดีเนื่องจากผู้บริโภคชาวไทยนิยมดื่มกาแฟสดกันมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีเครื่องชงกาแฟรูปแบบใหม่ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การชงกาแฟและระดับราคาที่ไม่สูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคกาแฟคั่วบดในครัวเรือนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้แก่ “ซูซูกิคอฟฟี่” ของบริษัท ยอดกาแฟไทย จำกัด 1 “บอนกาแฟ” ของบริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด2 “อโรม่า” ของอโรม่า กรุ๊ป3 “วีพีพี"

 

download PDF

Related Articles

ธุรกิจอาหารริมทาง (Street Food) ในประเทศไทย

สตรีทฟู้ดหรืออาหารริมทางเมืองไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก สื่อต่างชาติหลายสำนักอย่าง “นิตยสาร Forbes” “หนังสือพิมพ์ Telegraph” “สำนักข่าว CNN” หรือแม้แต่ “Time Out” แบรนด์ไลฟ์สไตล์และ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับโลก ต่างจัดอันดับยกให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารริมทางที่ดีที่สุด เนื่องจากรสชาติอร่อยมีให้เลือกรับประทานหลายชนิด กระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ทำให้หาซื้อได้ง่าย มีขายตลอดเวลา รองรับทุกมื้ออาหาร เช่น โจ๊ก น้ำเต้าหู้ สำหรับมื้อเช้า, ไข่เจียวข้าวหอมมะลิ เย็นตาโฟ สำหรับมื้อกลางวัน หรือผัดไทย หมูสะเต๊ะ สำหรับมื้อเย็น และที่สำคัญราคาไม่แพง โดยไชน่าทาวน์หรือเยาวราช ถูกจัดให้เป็นแหล่งที่มีอาหารอร่อยที่สุด รองลงไป ได้แก่ ถนนข้าวสาร ถนนสีลม และตลาดโชคชัยสี่ และเมนูที่กำลังได้รับความนิยม ได้แก่ หอยทอด โดย World Street Food Congress หรือสภาอาหารริมทางโลก จัดอันดับให้หอยทอดเป็น 1 ใน 3 อาหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

Read more

ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย

“ร้านกาแฟ” เป็นหนึ่งในธุรกิจยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ ด้วยบรรยากาศสบายๆ คละเคล้าด้วยกลิ่นกาแฟหอมๆ เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้าร้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟ หรือชื่นชอบในบรรยากาศของร้านกาแฟ ตลอดจนผู้ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ จึงมิใช่เรื่องแปลกที่เราสามารถพบเจอร้านกาแฟตามพื้นที่ต่างๆ นับตั้งแต่ริมถนน ตลาด ไปจนถึงอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หรือแม้กระทั่งในปั๊มน้ำมัน ซึ่งมีทั้งร้านขนาดเล็ก กลาง ไปจนเชนร้านกาแฟของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ยูโรมอนิเตอร์ ได้รายงานว่าในปี 2561 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนร้านกาแฟประมาณ 8,025 ร้าน เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 4.6 และหากพิจารณาการเพิ่มขึ้นของร้านกาแฟในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.2

Read more

ตลาดน้ำหวาน(ผลไม้)เข้มข้นในประเทศไทย

ปัจจุบันมีเครื่องดื่มที่ให้รสหวานในท้องตลาดหลายชนิดที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันตามความต้องการของผู้บริโภค หรือแต่ละประเภท/รสชาติ ของแต่ละยี่ห้อที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ด้วยคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของรสชาติ/คุณสมบัติ สามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงในวันพิเศษต่างๆ เช่น งานบุญ ครบรอบวันเกิด ปาร์ตี้ แม้กระทั่งร้านเบเกอรี่ ร้านขายขนมหวาน ร้านไอศกรีม ฯลฯ

Read more