ตลาดไอศกรีมในประเทศไทย

มิถุนายน 2558

ตลาดไอศกรีมในประเทศไทยสภาพอากาศในเมืองไทยนับวันจะยิ่งทวีความร้อนและมีระยะเวลายาวนานขึ้น จนดูเหมือนว่าเมืองไทยจะมีอากาศร้อนตลอดทั้งปี ส่งผลให้ธุรกิจอาหารเพื่อคลายร้อนมีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย และหนึ่งในธุรกิจดังกล่าว คือ “ไอศกรีม” โดยมูลค่าตลาดไอศกรีมในประเทศไทย ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี จากมูลค่า 12,000 ล้านบาท เมื่อปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 16,500 ล้านบาท ในปี 2557 สำหรับปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของตลาด คือ คุณสมบัติของไอศกรีมเองที่มีความหวาน เย็น ให้ความอร่อยและสดชื่น เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

 

อย่างไรก็ตาม อัตราการบริโภคไอศกรีมของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ำเพียง 1.7 ลิตรต่อคนต่อปี เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการบริโภคมากในอันดับต้นๆ ของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา ที่มีอัตราการบริโภค 26.0 ลิตรต่อคนต่อปี นิวซีแลนด์ 23.0 ลิตรต่อคนต่อปี หรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ ที่มีอัตราบริโภคเฉลี่ย 2.4ลิตรต่อคนต่อปี สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่สามารถเติบโตได้อีกมาก ตลาดไอศกรีมจึงดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั้งในและต่างชาติดังจะเห็นได้จาก การกลับเข้ามาทำตลาดในประเทศอีกครั้งของ “บาสกิ้น รอบบิ้นส์” เมื่อปี 2555 รวมถึงการเข้ามาของผู้ประกอบการไทยในรูปแบบไอศกรีมโฮมเมด (Home Made Ice cream) ที่เน้นการคัดสรรวัตถุดิบ มีสูตรและรสชาติเฉพาะแบรนด์รวมถึงไอศกรีมเจลาโต้ (Gelato Ice cream) ไอศกรีมอิตาเลี่ยนเนื้อเนียนแน่น ไขมันต่ำทำให้ตลาดไอศกรีมในประเทศไทยคึกคักและมีความหลากหลายมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์

ตลาดผลิตภัณฑ์ไอศกรีมในประเทศอาจแบ่งได้ตามประเภทวัตถุดิบ ได้แก่
- ไอศกรีมนม หมายถึง ไอศกรีมที่ทำจากน้ำนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม (dairy product) และเพื่อเป็นการสร้างความหลากหลาย จึงมีการเติมน้ าผลไม้ ผลไม้ ถั่ว ช็อกโกแลต สารให้ความหวาน หรือวัตถุอื่นที่เป็นอาหาร เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย
- ไอศกรีมดัดแปลง หมายถึง ไอศกรีมที่ผลิตโดยใช้ไขมันชนิดอื่น เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าวหรือกะทิ แทนมันเนย (milk fat) บางส่วนหรือทั้งหมด และมีลักษณะคล้ายกับไอศกรีมนม คือ มักจะมีส่วนผสมของน้ำผลไม้ ผลไม้ หรือวัตถุอื่นๆที่เป็นอาหาร เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ผสมอยู่ด้วย
- ไอศกรีมหวานเย็น หมายถึง ไอศกรีมที่ไม่มีส่วนผสมของนม ภาษาอังกฤษเรียกว่า water ice ทำจาก น้ำ น้ำตาล น้ำผลไม้ ผลไม้ และอาจใส่วัตถุแต่งกลิ่น รส และสีด้วยก็ได้

ราคา
ไอศกรีมที่จำหน่ายในท้องตลาดนั้น มีระดับราคาแตกต่างกันมากตั้งแต่ไม่กี่บาทไปจนถึงร้อยกว่าบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ คุณภาพ และหากพิจารณาราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ไอศกรีม พบว่า มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต ทั้งค่าวัตถุดิบ พลังงาน และค่าจ้างแรงงาน ประกอบกับแนวโน้มผู้ประกอบการที่หันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ premium ออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ราคาขายปลีกสูงขึ้นตามไปด้วย

หากพิจารณาราคาขายปลีกตามผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งตลาดไอศกรีมออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- ตลาดไอศกรีมทั่วไป (Low to Medium / Standard) ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่ราคาไม่แพง สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำ หรือรถขายไอศกรีม แต่เดิมตลาดนี้มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อกลุ่มทุนข้ามชาติยักษ์ใหญ่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย และมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทำให้กลุ่มทุนรายย่อยในท้องถิ่นไม่สามารถแข่งขัน ได้จำเป็นต้องออกจากตลาดไปไม่น้อยปัจจุบันตลาดไอศกรีมทั่วไป มีมูลค่าประมาณ 9,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของมูลค่าตลาดรวม โดยกลุ่มผู้นำตลาดที่เป็นรายใหญ่มีเพียง 3 ราย ได้แก่ “วอลล์” ของ บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เน้นสินค้าที่ราคาไม่สูง มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และช่องทางจำหน่าย ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 60 “เนสท์เล่” ของ บริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 15 และ “แมกโนเลีย” ของ บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9
- ตลาด Premium เป็นตลาดไอศกรีมคุณภาพสูง การแข่งขันในตลาดนี้เป็นไปอย่างรุนแรง มีมูลค่าตลาดประมาณ 6,000 ล้านบาท และเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงสุด โดยในปี 2557 ที่ผ่านมาตลาดไอศกรีมพรีเมียมเติบโตร้อยละ 13 ขณะที่ตลาดรวมหดตัวร้อยละ 0.2 ผู้น าตลาด คือ “สเวนเซนส์” ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 70 นอกจากนี้ยังมี “บาสกิ้น รอบบิ้นส์” และ “บัดส์” ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นที่เป็นผู้ประกอบการไทยที่วางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาดนี้ได้แก่ “ไอเบอร์รี” “อืมมิลล์” และ “เจลาเต้” เป็นต้น
- ตลาด Super Premium เป็นไอศกรีมที่มีราคาสูงที่สุดในตลาด มีสัดส่วนร้อยละ 6 หรือมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการรายในตลาดเพียงไม่กี่ราย เช่น “ฮาเก้นดาส” “โคลสโตน” และ“ครีมแอนด์ฟัจด์”

download PDF

Related Articles

ธุรกิจอาหารริมทาง (Street Food) ในประเทศไทย

สตรีทฟู้ดหรืออาหารริมทางเมืองไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก สื่อต่างชาติหลายสำนักอย่าง “นิตยสาร Forbes” “หนังสือพิมพ์ Telegraph” “สำนักข่าว CNN” หรือแม้แต่ “Time Out” แบรนด์ไลฟ์สไตล์และ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับโลก ต่างจัดอันดับยกให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารริมทางที่ดีที่สุด เนื่องจากรสชาติอร่อยมีให้เลือกรับประทานหลายชนิด กระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ทำให้หาซื้อได้ง่าย มีขายตลอดเวลา รองรับทุกมื้ออาหาร เช่น โจ๊ก น้ำเต้าหู้ สำหรับมื้อเช้า, ไข่เจียวข้าวหอมมะลิ เย็นตาโฟ สำหรับมื้อกลางวัน หรือผัดไทย หมูสะเต๊ะ สำหรับมื้อเย็น และที่สำคัญราคาไม่แพง โดยไชน่าทาวน์หรือเยาวราช ถูกจัดให้เป็นแหล่งที่มีอาหารอร่อยที่สุด รองลงไป ได้แก่ ถนนข้าวสาร ถนนสีลม และตลาดโชคชัยสี่ และเมนูที่กำลังได้รับความนิยม ได้แก่ หอยทอด โดย World Street Food Congress หรือสภาอาหารริมทางโลก จัดอันดับให้หอยทอดเป็น 1 ใน 3 อาหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

Read more

ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย

“ร้านกาแฟ” เป็นหนึ่งในธุรกิจยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ ด้วยบรรยากาศสบายๆ คละเคล้าด้วยกลิ่นกาแฟหอมๆ เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้าร้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟ หรือชื่นชอบในบรรยากาศของร้านกาแฟ ตลอดจนผู้ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ จึงมิใช่เรื่องแปลกที่เราสามารถพบเจอร้านกาแฟตามพื้นที่ต่างๆ นับตั้งแต่ริมถนน ตลาด ไปจนถึงอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หรือแม้กระทั่งในปั๊มน้ำมัน ซึ่งมีทั้งร้านขนาดเล็ก กลาง ไปจนเชนร้านกาแฟของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ยูโรมอนิเตอร์ ได้รายงานว่าในปี 2561 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนร้านกาแฟประมาณ 8,025 ร้าน เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 4.6 และหากพิจารณาการเพิ่มขึ้นของร้านกาแฟในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.2

Read more

ตลาดน้ำหวาน(ผลไม้)เข้มข้นในประเทศไทย

ปัจจุบันมีเครื่องดื่มที่ให้รสหวานในท้องตลาดหลายชนิดที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันตามความต้องการของผู้บริโภค หรือแต่ละประเภท/รสชาติ ของแต่ละยี่ห้อที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ด้วยคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของรสชาติ/คุณสมบัติ สามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงในวันพิเศษต่างๆ เช่น งานบุญ ครบรอบวันเกิด ปาร์ตี้ แม้กระทั่งร้านเบเกอรี่ ร้านขายขนมหวาน ร้านไอศกรีม ฯลฯ

Read more