เทรนด์ผลิตภัณฑ์สแน็ค (SNACKS)

ธันวาคม 2564

ตลาดผลิตภัณฑ์สแน็ค (SNACKS) มีมูลค่า 427.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563 และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 3.37 % ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ (2564-2569) ข้อมูลจาก Mordor Intelligence

          การระบาดของโควิด 19 ในช่วงแรกนั้น ตลาดผลิตภัณฑ์สแน็ค ในช่วง 2-3 เดือนแรก มีความต้องการลดลง สาเหตุหลัก คือ อุปสรรคของระบบการขนส่งสินค้า และร้านค้าปลีกปิด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้บริโภคที่ถูกบังคับให้อยู่แต่ในบ้าน การจับจ่ายซื้อของเฉพาะที่เป็นอาหารหลักและผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันที่อยู่ในบ้านเท่านั้น ทำให้ผู้ผลิตจึงได้ปรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สแน็คที่อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชอบรับประทานอาหารว่าง หรืออาจทำให้ผลิตภัณฑ์ สแน็คอาจกลายเป็นทางเลือกแทนมื้ออาหาร ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ สะดวกในการพกพา ด้วยนวัตกรรมและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สแน็ค ผู้ผลิตจึงทำผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติจัดจ้านและเผ็ดร้อนและส่วนผสมที่แปลกใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สแน็คจึงเป็นหมวดหมู่อาหารยอดนิยมที่ซื้อผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซมากในระดับต้น เนื่องด้วยเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและพลังงานอีกทั้งพกพาได้สะดวก ถือเป็นทางเลือกที่ใกล้เคียงกับอาหารมื้อหลัก ซึ่งสามารถรับประทานได้ตลอดเวลา เช่น ระหว่างมื้อเช้า มื้อกลางวัน หรือมื้อเย็น

download PDF

Related Articles

ตลาดกาแฟในประเทศไทย ปี 2564

ปี 2564 ตลาดกาแฟ (Coffee) มีมูลค่าประมาณ 32,134.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยแยกออกเป็นกาแฟสด (Fresh Coffee) เช่น กาแฟทั้งเมล็ด...

Read more

ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย ปี 2564

ปี 2564 ประมาณ 58,715 ล้านบาท คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – 2569 คิดเป็นร้อยละ 4.7 โดยมูลค่าตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด แยกเป็นน้ำดื่มบรรจุขวด (น้ำเปล่า) 44,607.7 ล้านบาท (75.97%) น้ำโซดาบรรจุขวด 8,869.8 ล้านบาท (15.11%) น้ำดื่มฟังก์ชั่น 5,039.6 ล้านบาท (8.58%) และน้ำดื่มใสแต่งกลิ่นรส 197.9 ล้านบาท (0.34%)

Read more

ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลในประเทศไทย ปี 2564

ปี 2564 ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล (Functional Beverage) มีมูลค่าประมาณ 51,252.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยแยกออกเป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Soft Drink) 42,910.4 ล้านบาท (83.72%) เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำบรรจุขวด เครื่องดื่มเกลือแร่ น้ำผัก ผลไม้ เป็นต้น และเครื่องดื่มร้อน (Hot Drink) 8,341.8 ล้านบาท (16.28%) คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 2.7 ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ (ปี 2564 – 2569) และคาดว่าในปี 2565 ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลจะมีมูลค่าตลาดกว่า 53,295.4 ล้านบาท

Read more