เทรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ปี 2022

พฤศจิกายน 2564

ปี 2027 ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกมีมูลค่า 1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (อ้างอิง : ResearchAndMarkets.com) โดยสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าตลาดคิดเป็นสัดส่วน 28.9% ของตลาดโลก ในขณะที่จีนคาดการณ์ว่าตลาดจะเติบโตที่ 7.5% ญี่ปุ่นคาดการณ์ตลาดว่าเติบโตที่ 2.7% แคนาดา 4.4% และเยอรมนีคาดว่าตลาดจะเติบโตที่ประมาณ 3% CAGR ในช่วง ปี 2020-2027 ด้วยหลังการระบาดของโควิด-19 เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อมูลขององค์กร International Food Information Council ที่ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและการเกษตรในสหรัฐอเมริกา ได้ทำแบบสำรวจทางด้านอาหารและสุขภาพประจำปี 2020 ผลปรากฏว่า 54% ของผู้บริโภคทั้งหมดและ 63% ของกลุ่มคนอายุ 50 ปีขึ้นไป เลือกอาหารและเครื่องดื่มโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพมากกว่ารสชาติและราคานั่น เพราะอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย อาจช่วยลดอัตราการเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ได้ ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสามารถสะท้อนเทรนด์อาหารในอนาคต (Future Foods) ผู้บริโภคต้องการวัตถุดิบ หรือผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี อาหารเกษตรอินทรีย์ (Organic Foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical Foods) ซึ่งไม่ใช่ยาหรืออาหารเสริม แต่เป็นอาหารที่ออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยเฉพาะโรค ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารปกติได้ รวมถึงอาหารจากพืชหรือสัตว์ที่ได้รับการปรับแต่งโดยกระบวนการผลิตแบบใหม่ (Novel Foods) เป็นต้น

ซูเปอร์มาร์เก็ต Whole Food Market

จากแนวคิดที่เกิดจากความชอบอาหารที่มาจากเกษตรอินทรีย์ของของ John Mackey และ Rene Lawson ผู้ก่อตั้งเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ต Whole Food Market ในปี 1978 ทั้งสองได้เปิดร้านขายอาหารที่มาจากเกษตรอินทรีย์ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจขายอาหารเพื่อสุขภาพทั่วไปมาเป็นการจำหน่ายวัตถุดิบและอาหารเพื่อสุขภาพที่มาจากเกษตรอินทรีย์ครบวงจร มีการสื่อสารถึงผู้บริโภคในการดูแลสุขภาพ การให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจอาหารเพื่อสุขภาพ ซูเปอร์มาร์เก็ต Whole Food Market มีจำนวนสาขามากกว่า 500 สาขาทั่วสหรัฐอเมริกา รวมถึงในแคนาคาและอังกฤษ ได้ออกมาเปิดเผย 10 เทรนด์อาหารสุขภาพที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในปี 2022 โดยอ้างอิงข้อมูลจากฝ่ายจัดซื้อทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกมากกว่า 50 ราย เทรนด์อาหารสุขภาพที่น่าสนใจที่ธุรกิจสามารถนำไปต่อยอดได้  มีดังนี้

download PDF

Related Articles

ตลาดกาแฟในประเทศไทย ปี 2564

ปี 2564 ตลาดกาแฟ (Coffee) มีมูลค่าประมาณ 32,134.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยแยกออกเป็นกาแฟสด (Fresh Coffee) เช่น กาแฟทั้งเมล็ด...

Read more

ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย ปี 2564

ปี 2564 ประมาณ 58,715 ล้านบาท คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – 2569 คิดเป็นร้อยละ 4.7 โดยมูลค่าตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด แยกเป็นน้ำดื่มบรรจุขวด (น้ำเปล่า) 44,607.7 ล้านบาท (75.97%) น้ำโซดาบรรจุขวด 8,869.8 ล้านบาท (15.11%) น้ำดื่มฟังก์ชั่น 5,039.6 ล้านบาท (8.58%) และน้ำดื่มใสแต่งกลิ่นรส 197.9 ล้านบาท (0.34%)

Read more

ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลในประเทศไทย ปี 2564

ปี 2564 ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล (Functional Beverage) มีมูลค่าประมาณ 51,252.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยแยกออกเป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Soft Drink) 42,910.4 ล้านบาท (83.72%) เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำบรรจุขวด เครื่องดื่มเกลือแร่ น้ำผัก ผลไม้ เป็นต้น และเครื่องดื่มร้อน (Hot Drink) 8,341.8 ล้านบาท (16.28%) คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 2.7 ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ (ปี 2564 – 2569) และคาดว่าในปี 2565 ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลจะมีมูลค่าตลาดกว่า 53,295.4 ล้านบาท

Read more