ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลในประเทศไทย

มกราคม 2563

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลจัดเป็นสินค้าอาหารทางเลือกทดแทนอาหารสดที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดประเทศไทย จากความสะดวกในการรับประทาน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยที่มีความเร่งรีบมากขึ้น จนกระทั่งไม่มีเวลามากเพียงพอในการจัดเตรียมและประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน ประกอบกับกระแสการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือการสั่งอาหารจากร้านอาหารมารับประทานที่บ้านที่ขยายวงกว้างมากขึ้น และกลายเป็นพฤติกรรมทั่วไปของคนไทยไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ทำให้สินค้าแปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลเป็นที่ต้องการอย่างมาก ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับธุรกิจบริการอาหาร

ในปี 2561 ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลในประเทศไทยมีมูลค่า 21,051 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 8.5 ต่อปี ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) เนื่องจากความชื่นชอบรับประทานอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋อง เช่น ปลาซาร์ดีน ปลาแม็คเคอเรล ปลาทูน่า หอยลาย เป็นต้น ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาสินค้าที่หลากหลายออกสู่ตลาด และราคาสินค้าที่ไม่แพงมากนัก ทำให้ผู้บริโภคนิยมนำมารับประทานเป็นเครื่องเคียง หรือนำไปเป็นส่วนประกอบในอาหารจานหลัก นอกจากนี้การขยายตัวของธุรกิจบริการอาหารในประเทศก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลของไทย เนื่องจากกลุ่มร้านอาหารดังกล่าวมีความต้องการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอาหารที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการประกอบอาหาร เพื่อบริการลูกค้าของร้านได้รวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารว่าง หรืออาหารรับประทานเล่น เช่น ปีกไก่ทอด นักเก็ตไก่ทอด ลูกชิ้นย่าง ปลาอัดแท่งชุบแป้งทอด ปลาหมึกทอด อย่างไรก็ตาม จากกระแสรักสุขภาพและการเข้าถึงข้อมูลทางโภชนาการของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการบริโภคอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะเนื้อสัตว์แปรรูปบรรจุกระป๋องที่เริ่มเข้าสู่ภาวะตลาดอิ่มตัว เนื่องจากผู้บริโภคบางส่วนมองว่าการบริโภคอาหารชนิดดังกล่าวที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของพวกเขา

 

download PDF

Related Articles

ตลาดขนมอบในประเทศไทย

จากการที่ผู้บริโภคเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ขนมอบในรสชาติแปลกใหม่ การใช้เทคโนโลยีด้านนวัตกรรม เข้ามามีบทบาทกับผู้บริโภคมากขึ้น และยังมีความหลายหลายแต่ละประเภท เช่น ขนมปัง, เพสตรี้, ขนมเค้ก, ขนมอบแบบแช่แข็ง และขนมหวานแบบอบอื่นๆ ที่มีชื่อเรียกตามแต่ลักษณะหรือกระบวนการทำแต่ละขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป

Read more

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในประเทศไทย

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานของไทยกำลังผชิญกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายมากมาย เช่น โครงสร้างประชากรที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของสังคมเมือง ไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบการแฮงค์เอ้าท์และโซเชียล ทำให้ใส่ใจกับสุขภาพและรูปลักษณ์ หลายปัจจัยทำให้มีเวลาน้อยลงในการปรุงและประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน นอกจากนี้การขยายตัวของจำนวนคนโสดที่อยู่เพียงลำพังในห้องพักขนาดเล็ก หรือ คอนโดมิเนียม ซึ่งมีห้องครัวขนาดเล็ก และไม่สะดวกต่อการทำอาหาร ส่งผลให้พวกเขามีความต้องการสินค้าอาหารสำเร็จรูปที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับประทานอาหาร ขณะเดียวกันกระแสรักสุขภาพก็เป็นอีกประเด็นที่กระตุ้นให้บรรดาผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจของตนเพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

Read more

ตลาดผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปในประเทศไทย

แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผลทางการเกษตร และชาวไทยส่วนใหญ่นิยมรับประทานผักผลไม้สดมากกว่าสินค้าแปรรูปก็ตาม แต่จากสภาพสังคมเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนไทยยุ่งวุ่นวายและเร่งรีบมากขึ้น ประกอบกับปริมาณผลผลิตในแต่ละฤดูกาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปจึงเป็นสินค้าทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานผักและผลไม้ซึ่งอยู่นอกฤดูกาล ขณะเดียวกันบรรดาธุรกิจร้านอาหารและผู้บริโภคชาวไทยที่ไม่มีเวลามากนักในการจัดเตรียมส่วนประกอบอาหารเองทั้งหมด ต่างก็มีความต้องการสินค้าผักและผลไม้แปรรูปที่สามารถช่วยประหยัดเวลาในการประกอบอาหาร

Read more