น้ำผักผลไม้พร้อมดื่มในประเทศไทย

พฤษภาคม 2562

ในอดีตที่ผ่านมาน้ำผักผลไม้ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในตลาดไทย อย่างไรก็ตาม มุมมองดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน ภายหลังการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและงานวิจัยต่าง ๆ มากมายที่แสดงให้เห็นว่าน้ำผักผลไม้บางประเภทอาจมีปริมาณน้ำตาลเจือปนอยู่ในระดับสูงเทียบเท่ากับเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์บางชนิด หรืออาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำ และนี่จึงเป็นที่มาของการออกมาตรการจัดเก็บภาษีความหวานของรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 เพื่อให้ผู้ผลิตปรับสูตรเครื่องดื่มให้มีส่วนผสมของน้ำตาลน้อยลง ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการปรัเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานลดลงด้วยเช่นกัน

การเก็บภาษีความหวาน ตามกฎหมายใหม่ดังกล่าว นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการปรับแผนธุรกิจของบรรดาผู้ผลิตเครื่องดื่มว่าสมควรขึ้นราคาสินค้าหรือไม่แล้ว ยังมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงของผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งเริ่มมีความกังวลที่จะดื่มน้ำผักผลไม้บางประเภท โดยเฉพาะน้ำผักผลไม้ผสม ที่มีส่วนผสมของน้ำผักผลไม้แท้ในสัดส่วนปริมาณค่อนข้างต่ำ  ทั้งนี้ จะเห็นได้จากทิศทางตลาดที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนประกาศบังคับใช้มาตรการภาษีความหวาน แต่หลังจากนั้น พบว่า ทิศทางตลาดได้ปรับตัวลดลง โดยในปี 2561 ตลาดน้ำผักผลไม้มีมูลค่า 17,373.5 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 0.9 จากปีก่อน และส่งผลให้ภาพรวมตลาดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 2.8 ต่อปี

 

download PDF

Related Articles

เครื่องดื่มกาแฟในประเทศไทย

กาแฟเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยปัจจุบันสายพันธุ์กาแฟที่ดื่มกันทั่วไป มีอยู่ 2 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ อาราบิก้า (Arabica) และโรบัสต้า (Robusta) ซึ่งความนิยมดื่มเครื่องดื่มกาแฟของคนไทยมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟอิสระ และร้านกาแฟเครือสาขา ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และแบรนด์ท้องถิ่น โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีจำนวนร้านกาแฟรวม 8,025 แห่ง มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 6.2 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) นอกจากนี้ความเร่งรีบในการใช้ชีวิตของชาวไทยก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เครื่องดื่มกาแฟเป็นที่ต้องการดื่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม หรือ Ready-to-Drink (RTD) ซึ่งปัจจุบันบรรดาผู้ผลิตทั้งหลายต่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในแง่ของรสชาติ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่มีรสนิยมการดื่มและรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป

Read more

ธุรกิจอาหารริมทาง (Street Food) ในประเทศไทย

สตรีทฟู้ดหรืออาหารริมทางเมืองไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก สื่อต่างชาติหลายสำนักอย่าง “นิตยสาร Forbes” “หนังสือพิมพ์ Telegraph” “สำนักข่าว CNN” หรือแม้แต่ “Time Out” แบรนด์ไลฟ์สไตล์และ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับโลก ต่างจัดอันดับยกให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารริมทางที่ดีที่สุด เนื่องจากรสชาติอร่อยมีให้เลือกรับประทานหลายชนิด กระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ทำให้หาซื้อได้ง่าย มีขายตลอดเวลา รองรับทุกมื้ออาหาร เช่น โจ๊ก น้ำเต้าหู้ สำหรับมื้อเช้า, ไข่เจียวข้าวหอมมะลิ เย็นตาโฟ สำหรับมื้อกลางวัน หรือผัดไทย หมูสะเต๊ะ สำหรับมื้อเย็น และที่สำคัญราคาไม่แพง โดยไชน่าทาวน์หรือเยาวราช ถูกจัดให้เป็นแหล่งที่มีอาหารอร่อยที่สุด รองลงไป ได้แก่ ถนนข้าวสาร ถนนสีลม และตลาดโชคชัยสี่ และเมนูที่กำลังได้รับความนิยม ได้แก่ หอยทอด โดย World Street Food Congress หรือสภาอาหารริมทางโลก จัดอันดับให้หอยทอดเป็น 1 ใน 3 อาหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

Read more

ซอสและเครื่องปรุงรสในประเทศไทย

จากวิถีการใช้ชีวิตของชาวไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ทำให้ไม่มีเวลามากเพียงพอที่จะประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน ประกอบกับรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนไปเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนคนโสดที่เพิ่มขึ้น และหนุ่มสาววัยทำงานที่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นและต้องเช่าที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลครอบครัว ทำให้กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เลือกที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือสั่งซื้ออาหารกลับมารับประทานที่บ้าน แทนการทำอาหารเอง เนื่องจากมองว่าไม่คุ้มค่าคุ้มเวลา และความไม่สะดวกของสถานที่ที่พัก ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคชาวไทยและบางครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวขนาดเล็ก มีความต้องการสินค้าซอสและเครื่องปรุงรสลดลง อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ของธุรกิจร้านอาหาร จะพบว่า ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของไทยยังมีโอกาสการเติบโตที่ดี ตามการขยายตัวของจำนวนร้านอาหาร และพฤติกรรมการรับประทานอาหารของชาวไทย ที่หันมาใช้บริการจากร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น

Read more