ซอสและเครื่องปรุงรสในประเทศไทย

มีนาคม 2562

จากวิถีการใช้ชีวิตของชาวไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ทำให้ไม่มีเวลามากเพียงพอที่จะประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน ประกอบกับรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนไปเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนคนโสดที่เพิ่มขึ้น และหนุ่มสาววัยทำงานที่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นและต้องเช่าที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลครอบครัว ทำให้กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เลือกที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือสั่งซื้ออาหารกลับมารับประทานที่บ้าน แทนการทำอาหารเอง เนื่องจากมองว่าไม่คุ้มค่าคุ้มเวลา และความไม่สะดวกของสถานที่ที่พัก ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคชาวไทยและบางครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวขนาดเล็ก มีความต้องการสินค้าซอสและเครื่องปรุงรสลดลง อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ของธุรกิจร้านอาหาร จะพบว่า ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของไทยยังมีโอกาสการเติบโตที่ดี ตามการขยายตัวของจำนวนร้านอาหาร และพฤติกรรมการรับประทานอาหารของชาวไทย ที่หันมาใช้บริการจากร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2561 ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของไทยมีมูลค่า 43,994.5 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5.3 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริโภคชาวไทยหันมาใส่สุขภาพมากขึ้น และเกิดความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าซอสและเครื่องปรุงรสที่ดีต่อสุขภาพของพวกเขา เช่น มีปริมาณโซเดียมต่ำ ไขมันต่ำ แคลอรี่น้อย รวมทั้งไม่มีส่วนผสมของผงชูรส และสารกันเสีย แม้สินค้าเพื่อสุขภาพดังกล่าวจะมีราคาที่สูงกว่าสินค้ามาตรฐานทั่วไปก็ตาม

 

Related Articles

ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทย

ตลาดน้ำมันพืชของไทยจัดเป็นตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก เนื่องจากไม่มีความแตกต่างของสินค้ามากนัก ซึ่งผู้บริโภคอาจเลือกซื้อสินค้าตราอื่นทดแทนได้ หากมีโปรโมชั่นสินค้าที่น่าสนใจ หรือมีความคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่า โดยในปี 2561 ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทยมีมูลค่า 21,412.2 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 2.2 ต่อปี ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจำนวนประชากรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความต้องการบริโภคน้ำมันพืช ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญในการทำอาหารไทย และอาหารอีกหลายชนชาติ สูงขึ้นตามไปด้วย

Read more

เครื่องดื่มทางเลือกที่ดีกว่า (Better-for-You) ในประเทศไทย

เครื่องดื่มทางเลือกที่ดีกว่า หรือ เครื่องดื่ม BFY (Better-for-You) เป็นประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย และสามารถตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพที่ขยายวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องดื่ม BFY ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ด้วยการลดปริมาณส่วนผสมที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของพวกเขา เช่น น้ำตาล โซเดียม ไขมัน คาเฟอีน ในเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำผักผลไม้ ชา กาแฟ รวมไปถึงเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา และเครื่องดื่มให้พลังงาน

Read more

เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ของไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีผู้ผลิตจำนวนมาก และมีความหลากหลายของสินค้า ทั้งด้านรสชาติ และด้านบรรจุภัณฑ์ จะเห็นได้จากนวัตกรรมสินค้าที่บรรดาผู้ผลิตต่างคิดค้นและพัฒนาออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง ประกอบกับปัจจัยความท้าทายจากภายนอก เช่น พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โครงสร้างประชากรที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทำให้รูปแบบความต้องการสินค้าเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคชาวไทยเปลี่ยนไป ขณะที่ผู้ผลิตจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อสร้างความแตกต่าง และพัฒนาสินค้าของตนที่ไม่เพียงเป็นเครื่องดื่มดับกระหาย แต่ต้องดีต่อสุขภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ด้วย

Read more