ส่วนแบ่งตลาดน้ำอัดลม 2560

ธันวาคม 2561

ตลาดน้ำอัดลมในประเทศไทยมีมูลค่า 57,382 ล้านบาท เติบโต -2.3% โดยมีแบรนด์ Coca-Cola , Pepsi , Fanta และ Est เป็นเจ้าตลาด

คำสำคัญ : ส่วนแบ่งตลาด , ส่วนแบ่งตลาดน้ำอัดลม , น้ำอัดลม , มูลค่าตลาด , มูลค่าตลาดน้ำอัดลม , Carbonates

download PDF

Related Articles

ส่วนแบ่งตลาดเครื่องปรุงรส ปี 2561

ส่วนแบ่งตลาดเครื่องปรุงรสในประเทศไทยมีมูลค่า 43,994 ล้านบาท เติบโต 3.4% โดยมี Rosdee , Ajinomoto , Knorr และ Tipparos เป็นเจ้าตลาด

Read more

ส่วนแบ่งตลาดนมพร้อมดื่ม ปี 2561

ส่วนแบ่งตลาดนมพร้อมดื่มในประเทศไทยมีมูลค่า 55,838 ล้านบาท เติบโต 6.3% โดยมี Foremost , Lactasoy , Vitamilk และ Meiji เป็นเจ้าตลาด

Read more

ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย

“ร้านกาแฟ” เป็นหนึ่งในธุรกิจยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ ด้วยบรรยากาศสบายๆ คละเคล้าด้วยกลิ่นกาแฟหอมๆ เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้าร้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟ หรือชื่นชอบในบรรยากาศของร้านกาแฟ ตลอดจนผู้ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ จึงมิใช่เรื่องแปลกที่เราสามารถพบเจอร้านกาแฟตามพื้นที่ต่างๆ นับตั้งแต่ริมถนน ตลาด ไปจนถึงอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หรือแม้กระทั่งในปั๊มน้ำมัน ซึ่งมีทั้งร้านขนาดเล็ก กลาง ไปจนเชนร้านกาแฟของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ยูโรมอนิเตอร์ ได้รายงานว่าในปี 2561 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนร้านกาแฟประมาณ 8,025 ร้าน เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 4.6 และหากพิจารณาการเพิ่มขึ้นของร้านกาแฟในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.2

Read more