ตลาดน้ำหวาน(ผลไม้)เข้มข้นในประเทศไทย

ธันวาคม 2561

ปัจจุบันมีเครื่องดื่มที่ให้รสหวานในท้องตลาดหลายชนิดที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันตามความต้องการของผู้บริโภค หรือแต่ละประเภท/รสชาติ ของแต่ละยี่ห้อที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ด้วยคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของรสชาติ/คุณสมบัติ สามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงในวันพิเศษต่างๆ เช่น งานบุญ ครบรอบวันเกิด ปาร์ตี้ แม้กระทั่งร้านเบเกอรี่ ร้านขายขนมหวาน ร้านไอศกรีม ฯลฯ

น้ำหวาน(ผลไม้)เข้มข้น  เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ซึ่งได้มาจากการนำน้ำผลไม้โดยการระเหย (evaporation) เพื่อเอาน้ำซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำผลไม้ออกไปบางส่วนเพื่อความเข้มข้น โดยก่อนบริโภคต้องนำน้ำหวาน (ผลไม้) เข้มข้น มาผสมกับน้ำเปล่า/โซดา หรือเครื่องดื่มรสชาติต่างๆ เพื่อให้ได้รสชาติตามที่ต้องการ โดยปัจจุบันได้มีวิธีการทำส่วนผสมแต่สูตรของแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือแต่ละประเภทการใช้งานแตกต่างกันไป เพื่อให้ผู้บริโภคมีความสะดวกในการใช้งาน และเป็นการตัดสินใจให้ผู้บริโภคซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีความหลากหลายในการนำน้ำหวาน (ผลไม้) เข้มข้น มาเป็นองค์กรประกอบ/ส่วนผสมสำหรับการรับประทานอาหารประเภทเครื่องดื่มในแต่ละครั้ง ผู้บริโภคยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ   มากขึ้น ความจำเป็นในการดื่ม รวมถึงสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยจะช่วยผลักดันให้หลายๆ คน ยังคงบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำหวาน(ผลไม้)เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง และหาทางเลือกในการดื่มแต่ละประเภทที่ถูกรสชาติของแต่ละคน ไม่ว่าจะมีราคาถูกกว่าหรือแพงกว่าเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ 

Related Articles

ส่วนแบ่งตลาดเครื่องปรุงรส ปี 2561

ส่วนแบ่งตลาดเครื่องปรุงรสในประเทศไทยมีมูลค่า 43,994 ล้านบาท เติบโต 3.4% โดยมี Rosdee , Ajinomoto , Knorr และ Tipparos เป็นเจ้าตลาด

Read more

ส่วนแบ่งตลาดนมพร้อมดื่ม ปี 2561

ส่วนแบ่งตลาดนมพร้อมดื่มในประเทศไทยมีมูลค่า 55,838 ล้านบาท เติบโต 6.3% โดยมี Foremost , Lactasoy , Vitamilk และ Meiji เป็นเจ้าตลาด

Read more

ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย

“ร้านกาแฟ” เป็นหนึ่งในธุรกิจยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ ด้วยบรรยากาศสบายๆ คละเคล้าด้วยกลิ่นกาแฟหอมๆ เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้าร้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟ หรือชื่นชอบในบรรยากาศของร้านกาแฟ ตลอดจนผู้ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ จึงมิใช่เรื่องแปลกที่เราสามารถพบเจอร้านกาแฟตามพื้นที่ต่างๆ นับตั้งแต่ริมถนน ตลาด ไปจนถึงอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หรือแม้กระทั่งในปั๊มน้ำมัน ซึ่งมีทั้งร้านขนาดเล็ก กลาง ไปจนเชนร้านกาแฟของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ยูโรมอนิเตอร์ ได้รายงานว่าในปี 2561 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนร้านกาแฟประมาณ 8,025 ร้าน เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 4.6 และหากพิจารณาการเพิ่มขึ้นของร้านกาแฟในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.2

Read more