ตลาดเครื่องดื่มมอลต์ในประเทศไทย

เมษายน 2561

พฤติกรรมใส่ใจสุขภาพยังคงเป็นกระแสหลักในสังคมไทย โดยผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญใน การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมของตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.1 ต่อปี ด้วยมูลค่าสูงราว 1.7 แสนล้านบาท โดยเครื่องดื่มมอลต์เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม เครื่องดื่มมอลต์ยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดและอัตราการเติบโตในประเทศไม่สูงมากนัก กล่าวคือ ปี 2560 ที่ผ่านมามีมูลค่า 4,640 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.4 เนื่องจากเผชิญกับการแข่งขันในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ หลายประเภท เช่น นมพร้อมดื่ม เครื่องดื่มธัญพืช หรือชาสมุนไพร เป็นต้น ประกอบกับการที่กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่คือเด็ก ทำให้ถูกมองว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับเด็กวัยเรียนเท่านั้น แต่ก็มีปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดเครื่องดื่มมอลต์ในประเทศเติบโตได้อยู่ เช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเพิ่มความถี่ในการบริโภค นอกจากนี้ เครื่องดื่มมอลต์มีความได้เปรียบชาและกาแฟ (ซึ่งเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในประเทศ) ในแง่ของการเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ การขยายตัวของร้านชากาแฟ มีส่วนช่วยให้ตลาดเครื่องดื่มมอลต์เติบโตได้เช่นกัน ด้วยการเป็นเมนูทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ และส่งผลให้ขยายกลุ่มผู้บริโภคไปยัง    วัยอื่น เช่น วัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน เพิ่มมากขึ้น

 

download PDF

Related Articles

ตลาดน้ำหวาน(ผลไม้)เข้มข้นในประเทศไทย

ปัจจุบันมีเครื่องดื่มที่ให้รสหวานในท้องตลาดหลายชนิดที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันตามความต้องการของผู้บริโภค หรือแต่ละประเภท/รสชาติ ของแต่ละยี่ห้อที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ด้วยคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของรสชาติ/คุณสมบัติ สามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงในวันพิเศษต่างๆ เช่น งานบุญ ครบรอบวันเกิด ปาร์ตี้ แม้กระทั่งร้านเบเกอรี่ ร้านขายขนมหวาน ร้านไอศกรีม ฯลฯ

Read more

ตลาดนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ปัจจุบันมีบริษัทที่ผลิตนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็กออกมาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จนพ่อแม่เกิดความกังวลหรือลังเลว่าจะเลือกซื้อนมผงยี่ห้อใดและชนิดไหนให้เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด จนถึงเด็กเล็กอายุ 3 ขวบ ความหลากหลายของนมแต่ละแบบ ซึ่งมีส่วนผสมที่เหมาะกับเด็กต่างวัยออกไป บางชนิดเน้นการผลิตเลียนแบบนมแม่มากที่สุด มีการดัดแปลงโปรตีน ไขมัน หรือส่วนผสมอื่นเพื่อให้ประโยชน์ต่อเด็กตามความจำเป็นที่ร่างกายต้องการ ไม่เพียงเท่านั้นในเรื่องของสัดส่วนสารอาหารแต่ละแบรนด์ก็มีความแตกต่างกัน บางแบรนด์มีการเติมสารทอรีน หรือบางแบรนด์ก็เติมเบต้าแคโรทีนเข้าไป รวมถึงสารอาหารอื่นๆ เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งดีต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายและการพัฒนาทางด้านสมอง

Read more

ส่วนแบ่งตลาดชา ปี 2560

ตลาดชาในประเทศไทย มีมูลค่า 2,719 ล้านบาท เติบโต 3.1% โดยมี Fitne , Twinings , Catherine , และตราสามม้า เป็นเจ้าตลาด

Read more