ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ปี 2559

พฤศจิกายน 2560

มูลค่าตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ 30,427 ล้านบาท เติบโต 1.8% โดยมีแบรนด์ อิชิตัน โออิชิ เย็นเย็น จับใข และทิปโก้ เป็นเจ้าตลาด

คำสำคัญ : ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ , ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ , ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่ม , มูลค่าตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ , มูลค่าตลาดเครื่องดื่มสุขภาพจากธรรมชาติ , เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ , เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพบรรจุขวด , เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติบรรจุขวด 

Related Articles

ตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศไทย

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 16,500 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าลดลงร้อยละ 12.6 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าตลาดชาพร้อมดื่มลดลงส่วนหนึ่งมาจากการที่กลุ่มคนรักสุขภาพเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เพราะจากที่การที่ผู้บริโภคได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในเรื่องสุขภาพได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เข้ามีบทบาทสำคัญต่อสังคมยุคใหม่ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงความรู้ในเรื่องของการบริโภคอาหารเพื่ออายุที่ยั่งยืน หรือโทษหรือโรคภัยที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคเกิดความตื่นตัวที่จะหันมาใส่ใจเลือกซื้ออาหารและมีความต้องการได้รับสารอาหารจากอาหารที่ตนเองรับประทานมากขึ้น

Read more

ตลาดเครื่องดื่มมอลต์ในประเทศไทย

พฤติกรรมใส่ใจสุขภาพยังคงเป็นกระแสหลักในสังคมไทย โดยผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญใน การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

Read more

ส่วนแบ่งตลาดนมเปรี้ยวและโยเกร์ต ปี 2560

ตลาดนมเปรี้ยวและโยเกร์ต ในปี 2560 มีมูลค่า 30,196 ล้านบาท เติบโต 7.5% โดยมี บริษัท ดัลมิลล์ จำกัด , บริษัท ยาคูลท์ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าตลาด

Read more