ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ปี 2559

พฤศจิกายน 2560

มูลค่าตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ 30,427 ล้านบาท เติบโต 1.8% โดยมีแบรนด์ อิชิตัน โออิชิ เย็นเย็น จับใข และทิปโก้ เป็นเจ้าตลาด

คำสำคัญ : ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ , ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ , ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่ม , มูลค่าตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ , มูลค่าตลาดเครื่องดื่มสุขภาพจากธรรมชาติ , เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ , เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพบรรจุขวด , เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติบรรจุขวด 

Related Articles

ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 52,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการที่กลุ่มคนรักสุขภาพเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยได้รับอิทธิพลมาจากสื่อออนไลน์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ในเรื่องของสารอาหารและโทษที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ส่งผลให้ผู้บริโภคใส่ใจในการเลือกเครื่องดื่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดน้ำดื่มรรจุขวดเพราะมองว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ เพราะไม่มีการใส่น้ำตาลหรือสารปรุงแต่งเข้าไปเพิ่มเหมือนอย่าง น้ำอัดลม หรือ ชาพร้อมดื่ม ซึ่งมองว่าเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

Read more

ตลาดสเปรด (Spreads) ในประเทศไทย

บทนำ

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบตะวันตกได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะในสังคมเมือง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสะดวกและรวดเร็วในการเตรียมและรับประทานซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ดำเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบ “ขนมปัง”

Read more