ตลาดอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อในประเทศไทย

พฤศจิกายน 2559

ในปี 2559 ประเมินว่าตลาดอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อจะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 350 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8.6 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อยังไม่สามารถเติบโตได้ดีเท่าที่ควรในประเทศไทยเพราะปัจจัยในหลายๆ ด้าน เช่น จำนวนผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อที่ยังมีจำนวนไม่มากนักในตลาด การวางจำหน่ายสินค้าอาหารออร์แกนิกยังอยู่ในบริเวณจำกัดทำให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าออร์แกนิกได้ลำบาก สินค้าออร์แกนิกยังมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าแบบปกติ ประกอบกับความไม่มั่นคงทางการเมืองในปีที่ผ่านจึงส่งผลให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายลง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคที่ทำให้สินค้าออร์ออกนิกยังไม่สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาสนใจและยอมใช้ง่ายเงินในการเลือกซื้อเท่าที่ควร

นอกจากนี้ การขาดการรับรองมาตรฐานอาหารออร์แกนิกอย่างจริงจังในประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลลบต่อการเติบโตของตลาดอาหารออร์แกนิก ถึงแม้จะมีความพยายามผลักดันในการสร้างมาตรฐานสินค้าอาหาร ออร์แกนิกทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน แต่ก็ยังไม่มีกฎระเบียบอย่างเป็นทางการที่ใช้กำกับดูแล มีเพียงสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของสินค้าออร์แกนิก และมีการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ประกอบการหรือเกษตกรที่ต้องการผลิตสินค้าออร์แกนิก 

อาหารออร์แกนิก คือ อาหารที่ถูกผลิตโดยวิธีการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการทำเกษตรอินทรีย์ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี ยากำจัดศัตรูพืช การฉายรังสี และการดัดแปลงพันธุกรรม การเพาะปลูกพืชผักออร์แกนิกจะต้องมีการเตรียมหน้าดินก่อนการปลูกโดยวิธีธรรมชาติ และจะต้องทำให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า 3 ปี ทุกขั้นตอนการปลูก

อาหารออร์แกนิกบรรจุห่อสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่

  1. ข้าวและผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นออร์แกนิก ครองส่วนแบ่งร้อยละ 90.5 
  2. อาหารเช้าซีเรียลออร์แกนิก ครองส่วนแบ่งร้อยละ 4.2
  3. อาหารออร์แกนิกสำหรับเด็ก ครองส่วนแบ่งร้อยละ 3.6
  4. น้ำมันออร์แกนิก ครองส่วนแบ่งร้อยละ 1.7

ข้าวออร์แกนิกเป็นสินค้าที่ครองส่วนแบ่งเกือบทั้งหมดในกลุ่มอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อ เนื่องจากเป็นอาหารที่ผู้บริโภคชาวไทยรับประทานเป็นอาหารหลัก ประกอบกับชื่อเสียงและคุณภาพการผลิตข้าวไทยที่ได้มาตรฐาน จึงส่งผลให้ข้าวออร์แกนิกได้รับความนิยมตามไปด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักสุขภาพและเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกโดยผู้ประกอบการในประเทศครองส่วนแบ่งหลักของอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อเนื่องจากได้เปรียบด้านราคาที่ถูกว่าผู้ประกอบการจากต่างประเทศ

อาหารเช้าซีเรียลออร์แกนิกเป็นสินค้าที่มีการเติบโตมากที่สุดในกลุ่มอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อในปี 2559 เป็นผลมาจากที่การที่ผู้บริโภคใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้นและตระหนักถึงโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์  ประกอบความนิยมในการรับประทานซีเรียลเป็นอาหารเช้า โดยเฉพาะในกลุ่มบริโภคชาวไทยระดับกลางถึงบนซึ่งได้รับวัฒนธรรมการรับประทานซีเรียลมาจากชาวตะวันตก และเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อราคาค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ เป็นผลให้อาหารเช้าซีเรียลออร์แกนิกไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการที่ผู้บริโภคใช้จ่ายน้อยลงเนื่องจากการการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

อาหารออร์แกนิกสำหรับเด็กมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่าน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากพ่อแม่ยุคใหม่ที่ต้องการให้ลูกๆ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และยินดีจ่ายแม้จะมีราคาสูงกว่าอาหารสำหรับเด็กทั่วไป  ส่วนน้ำมันออร์แกนิกถึงแม้จะมียอดจำหน่ายค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น แต่ก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคที่ต้องการเลือกน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ำมันแบบทั่วไป

อาหารออร์แกนิกประเภทอื่นๆ นอกเหนือจาก 4 กลุ่มนี้ยังไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น โยเกิร์ตออร์แกนิก ที่ยังมียอดจำหน่ายที่น้อยมากในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีความต้องการน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าออร์แกนิกชนิดอื่นๆ ผู้ประกอบในสินค้ากลุ่มนี้ควรมีการลงทุนทางด้านการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อหาวิธีการใหม่ๆ ในการดึงดูดผู้บริโภคให้หันมาสนใจโยเกิร์ตออร์แกนิกมากขึ้น เช่น การปรับลดราคาลงในช่วงโปรโมชั่นเนื่องจากโยเกิร์ตออร์แกนิกมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโยเกิร์ตแบบทั่วไปในตลาด

download PDF

Related Articles

ธุรกิจอาหารริมทาง (Street Food) ในประเทศไทย

สตรีทฟู้ดหรืออาหารริมทางเมืองไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก สื่อต่างชาติหลายสำนักอย่าง “นิตยสาร Forbes” “หนังสือพิมพ์ Telegraph” “สำนักข่าว CNN” หรือแม้แต่ “Time Out” แบรนด์ไลฟ์สไตล์และ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับโลก ต่างจัดอันดับยกให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารริมทางที่ดีที่สุด เนื่องจากรสชาติอร่อยมีให้เลือกรับประทานหลายชนิด กระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ทำให้หาซื้อได้ง่าย มีขายตลอดเวลา รองรับทุกมื้ออาหาร เช่น โจ๊ก น้ำเต้าหู้ สำหรับมื้อเช้า, ไข่เจียวข้าวหอมมะลิ เย็นตาโฟ สำหรับมื้อกลางวัน หรือผัดไทย หมูสะเต๊ะ สำหรับมื้อเย็น และที่สำคัญราคาไม่แพง โดยไชน่าทาวน์หรือเยาวราช ถูกจัดให้เป็นแหล่งที่มีอาหารอร่อยที่สุด รองลงไป ได้แก่ ถนนข้าวสาร ถนนสีลม และตลาดโชคชัยสี่ และเมนูที่กำลังได้รับความนิยม ได้แก่ หอยทอด โดย World Street Food Congress หรือสภาอาหารริมทางโลก จัดอันดับให้หอยทอดเป็น 1 ใน 3 อาหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

Read more

ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย

“ร้านกาแฟ” เป็นหนึ่งในธุรกิจยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ ด้วยบรรยากาศสบายๆ คละเคล้าด้วยกลิ่นกาแฟหอมๆ เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้าร้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟ หรือชื่นชอบในบรรยากาศของร้านกาแฟ ตลอดจนผู้ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ จึงมิใช่เรื่องแปลกที่เราสามารถพบเจอร้านกาแฟตามพื้นที่ต่างๆ นับตั้งแต่ริมถนน ตลาด ไปจนถึงอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หรือแม้กระทั่งในปั๊มน้ำมัน ซึ่งมีทั้งร้านขนาดเล็ก กลาง ไปจนเชนร้านกาแฟของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ยูโรมอนิเตอร์ ได้รายงานว่าในปี 2561 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนร้านกาแฟประมาณ 8,025 ร้าน เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 4.6 และหากพิจารณาการเพิ่มขึ้นของร้านกาแฟในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.2

Read more

ตลาดน้ำหวาน(ผลไม้)เข้มข้นในประเทศไทย

ปัจจุบันมีเครื่องดื่มที่ให้รสหวานในท้องตลาดหลายชนิดที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันตามความต้องการของผู้บริโภค หรือแต่ละประเภท/รสชาติ ของแต่ละยี่ห้อที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ด้วยคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของรสชาติ/คุณสมบัติ สามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงในวันพิเศษต่างๆ เช่น งานบุญ ครบรอบวันเกิด ปาร์ตี้ แม้กระทั่งร้านเบเกอรี่ ร้านขายขนมหวาน ร้านไอศกรีม ฯลฯ

Read more