Domestic


ตลาดน้ำหวาน(ผลไม้)เข้มข้นในประเทศไทย

ปัจจุบันมีเครื่องดื่มที่ให้รสหวานในท้องตลาดหลายชนิดที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันตามความต้องการของผู้บริโภค หรือแต่ละประเภท/รสชาติ ของแต่ละยี่ห้อที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ด้วยคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของรสชาติ/คุณสมบัติ สามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงในวันพิเศษต่างๆ เช่น งานบุญ ครบรอบวันเกิด ปาร์ตี้ แม้กระทั่งร้านเบเกอรี่ ร้านขายขนมหวาน ร้านไอศกรีม ฯลฯ

น้ำหวาน(ผลไม้)เข้มข้น  เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ซึ่งได้มาจากการนำน้ำผลไม้โดยการระเหย (evaporation) เพื่อเอาน้ำซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำผลไม้ออกไปบางส่วนเพื่อความเข้มข้น โดยก่อนบริโภคต้องนำน้ำหวาน (ผลไม้) เข้มข้น มาผสมกับน้ำเปล่า/โซดา หรือเครื่องดื่มรสชาติต่างๆ เพื่อให้ได้รสชาติตามที่ต้องการ โดยปัจจุบันได้มีวิธีการทำส่วนผสมแต่สูตรของแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือแต่ละประเภทการใช้งานแตกต่างกันไป เพื่อให้ผู้บริโภคมีความสะดวกในการใช้งาน และเป็นการตัดสินใจให้ผู้บริโภคซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีความหลากหลายในการนำน้ำหวาน (ผลไม้) เข้มข้น มาเป็นองค์กรประกอบ/ส่วนผสมสำหรับการรับประทานอาหารประเภทเครื่องดื่มในแต่ละครั้ง ผู้บริโภคยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ   มากขึ้น ความจำเป็นในการดื่ม รวมถึงสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยจะช่วยผลักดันให้หลายๆ คน ยังคงบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำหวาน(ผลไม้)เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง และหาทางเลือกในการดื่มแต่ละประเภทที่ถูกรสชาติของแต่ละคน ไม่ว่าจะมีราคาถูกกว่าหรือแพงกว่าเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ 

ทั้งหมด มี 141 รายการ

ตลาดนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็ก

พฤศจิกายน 2561
ปัจจุบันมีบริษัทที่ผลิตนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็กออกมาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จนพ่อแม่เกิดความกังวลหรือลังเลว่าจะเลือกซื้อนมผงยี่ห้อใดและชนิดไหนให้เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด จนถึงเด็กเล็กอายุ 3 ขวบ ความหลากหลายของนมแต่ละแบบ ซึ่งมีส่วนผสมที่เหมาะกับเด็กต่างวัยออกไป บางชนิดเน้นการผลิตเลียนแบบนมแม่มากที่สุด มีการดัดแปลงโปรตีน ไขมัน หรือส่วนผสมอื่นเพื่อให้ประโยชน์ต่อเด็กตามความจำเป็นที่ร่างกายต้องการ ไม่เพียงเท่านั้นในเรื่องของสัดส่วนสารอาหารแต่ละแบรนด์ก็มีความแตกต่างกัน บางแบรนด์มีการเติมสารทอรีน หรือบางแบรนด์ก็เติมเบต้าแคโรทีนเข้าไป รวมถึงสารอาหารอื่นๆ เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งดีต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายและการพัฒนาทางด้านสมอง

ส่วนแบ่งตลาดชา ปี 2560

พฤศจิกายน 2561
ตลาดชาในประเทศไทย มีมูลค่า 2,719 ล้านบาท เติบโต 3.1% โดยมี Fitne , Twinings , Catherine , และตราสามม้า เป็นเจ้าตลาด

ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

ตุลาคม 2561
ในยุคสมัยที่ผู้คนให้ความใส่ใจต่อการมีสุขภาพดี ความเป็นอยู่ดี และรูปร่างดี ส่งผลให้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนำเรื่องการบริโภคอาหารกับสุขภาพมาเชื่อมโยงกัน โดยมองว่าการบริโภคอาหารที่ไม่ดีอาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นต้น อีกทั้งมีการมองว่า ผู้บริโภคแต่ละช่วงอายุมี ความต้องการอาหารที่แตกต่างกันตามวัย การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการอาจจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและโรคแทรกซ้อนของผู้บริโภคได้ รวมถึงแนวความคิดการบริโภคอาหารเป็นยา ส่งผลให้ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่วนแบ่งตลาดน้ำมันพืช ปี 2560

ตุลาคม 2561
ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทย มีมูลค่า 20,709 ล้านบาท เติบโต 3.4% โดยมี มรกต , องุ่น , หยก และเกสร เป็นเจ้าตลาด

ตลาดหมากฝรั่งในประเทศไทย

กันยายน 2561
ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดหมากฝรั่งในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 4,180 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าตลาดหมากฝรั่งยังคงเติบโตอยู่มาจากกลุ่มหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาลที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เพราะผู้บริโภครับรู้ข่าวสารได้ง่ายกว่าแต่ก่อนโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากขึ้น รวมถึงคนไทยในปัจจุบันต้องการมีสุขภาพที่ดี ปลอดโรคภัยต่างๆ ด้วยเหตุนี้ผู้บริโภคจึงให้ความสำคัญกับอาหารที่ตนเองรับประทานเข้าไปมากขึ้น โดยหันมาจำกัดปริมาณการบริโภคอาหารบางประเภทที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะน้ำตาล ที่ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยประสบกับโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคกระดูกเปราะและฟันผุ และโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

Links