Domestic


ส่วนแบ่งตลาดไอศครีม

มูลค่าตลาดไอศครีม 13,853 ล้านบาท เติบโต 8 % โดยมีแบรนด์ แม็กนั่ม คอร์นเนตโต ฟรุตทาเร่ แมกโนเรีย และแพดเดิลป๊อป เป็นเจ้าตลาด

คำสำคัญ : ส่วนแบ่งตลาดไอศครีม , ส่วนแบ่งตลาด ice cream , Ice Cream , มูลค่าตลาดไอศครีม , ไอศครีม

download PDF

ทั้งหมด มี 112 รายการ

ตลาดผลิตภัณฑ์ไอศกรีมในประเทศไทย

กันยายน 2560
ในปี 2559 ที่ผ่านมาตลาดผลิตภัณฑ์ไอศกรีม ในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 13,850 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8.0 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ผู้บริโภคคนไทยนิยมรับประทานไอศกรีมเพื่อดับร้อนและรู้สึกสดชื่นขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนเกือบตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ด้วยรสชาติของไอศกรีมที่มีความหวานเย็นอร่อย ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดไอศกรีมในไทยยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนี่อง

ส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From ปี 2559

สิงหาคม 2560
มูลค่าตลาดผลิตภัณฑืกลุ่ม Free From 21,279 ล้านบาท เติบโต 6% โดยมี แลคตาซอย กรีนสปอร์ต และดัชมิลล์ เป็นเจ้าตลาด

ตลาดนมข้นหวาน ครีมแท้ และครีมเทียมในประเทศไทย

สิงหาคม 2560
ในปี 2559 ที่ผ่านมาตลาดผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน ครีมแท้ และครีมเทียมในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 9,600 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 3.4 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากผู้บริโภคคนไทยที่นิยมดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานอยู่ ทำให้การใส่นมข้นหวาน ครีมแท้ และครีมเทียมลงในเครื่องดื่ม เช่น นม ชา และกาแฟ เพื่อเพิ่มความหวานให้กับเครื่องดื่มกลายเป็นเรื่องปกติ อีกทั้งนมข้นหวานยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในการรับประทานควบคู่กับปาท่องโก๋หรือขนมปังเป็นอาหารเช้าหรืออาหารว่าง

ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย

กรกฎาคม 2560
ปัจจุบันผู้บริโภคชาวไทยนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายสู่ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ทั้งสามีและภรรยาทำงานนอกบ้าน ที่พักอาศัยไม่เหมาะสำหรับการปรุงอาหาร อีกทั้งการใช้ชีวิตที่รีบเร่งต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2558 ที่พบว่า ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการซื้ออาหารรับประทานนอกบ้านมีสัดส่วนร้อยละ 39.0 ของค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ที่มีสัดส่วนการซื้ออาหารรับประทานนอกบ้านร้อยละ 31.0

ส่วนแบ่งตลาดซุปสำเร็จรูป

กรกฎาคม 2560
มูลค่าตลาดซุปสำเร็จรูป 368 ล้านบาท เติบโต 2.1% โดยมี Campbell's และ Tastee เป็นเจ้าตลาด

Links