Domestic


ส่วนแบ่งตลาดชีส ปี 2559

มูลค่าตลาดชีส 1,719 ล้านบาท เติบโต 6.7% โดยมี KRAFT Singles, CAROLINE, ALLOWRIE, MAINLAND และ PRESIDENT เป็นเจ้าตลาด

คำสำคัญ : ส่วนแบ่งตลาดชีส , ตลาดชีสในประเทศไทย , ชีสในไทย , ชีส , Market share , มูลค่าตลาดชีส , เนยแข็ง , แนวโน้มตลาดชีส , chesse

download PDF

ทั้งหมด มี 102 รายการ

ตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในประเทศไทย

เมษายน 2560
ในปี 2559 ที่ผ่านมาตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 6.5 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์ของการบริโภคนมผ่าน การประชาสัมพันธ์จากทางภาครัฐและเอกชนที่ส่งเสริมให้คนไทยหันมาบริโภคนมกันมากขึ้น ผู้บริโภคจึงมีมุมมองที่เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่มองว่านมเป็นเครื่องดื่มสำหรับเด็กเท่านั้นและหันมารับรู้มากขึ้นว่านมมีประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่เช่นกัน ดังนั้นเครื่องดื่มประเภทนมจึงกลายเป็นเครื่องดื่มทานเล่นมากขึ้นเช่นเดียวกับการดื่มน้ำอัดลมและน้ำผลไม้

ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติในประเทศไทย

มีนาคม 2560
บทนำ
เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนผู้คนต่างมองหาเครื่องดื่มที่ช่วยคลายความร้อน ดับกระหายและเพิ่มความสดชื่น ขณะที่ผู้บริโภคปัจจุบันต่างให้ความใส่ใจต่อสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคจึงเปลี่ยนแปลงไปสู่การเลือกเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ

ส่วนแบ่งตลาดขนมขบเคี้ยว ปี 2559

มีนาคม 2560
มูลค่าตลาดขนมขบเคี้ยว 39,587 ล้านบาท เติบโต 9.5% โดยมี เลย์ เถ้าแก่น้อย ทาโร่ เทสโต และโก๋แก่ เป็นเจ้าตลาด

ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 2560
พฤติกรรมการใส่ใจสุขภาพยังคงเป็นกระแสหลักของผู้บริโภคไทยในปัจจุบัน ด้วยความมุ่งหวังให้ตนเองมีสุขภาพและรูปลักษณ์ที่ดี ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ส่วนแบ่งตลาดนมพร้อมดื่ม ปี 2559

กุมภาพันธ์ 2560
มูลค่าตลาดนมพร้อมดื่ม 51,189 ล้านบาท เติบโต 6.5% โดยมีโฟร์โมสต์ แลคตาซอย ไวตามิ้ลค์ ซีพี-เมจิ และแอนลีน เป็นเจ้าตลาด

Links