World Food Situation Report


อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และแนวโน้ม

การค้าอาหารโลกในไตรมาสที่ 3/2564 มีมูลค่า 370 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 ส่วนปริมาณการค้าลดลงร้อยละ 15.0 โดยมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยด้านราคาเป็นสำคัญที่กดดันทั้งภาคการผลิตและการบริโภคภาคครัวเรือน

ภาคธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานอาหารทั่วโลกเริ่มทะยอยปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อลดความกดดันด้านต้นทุนและรักษาอัตรากำไรของบริษัท หลายบริษัทมีการทบทวนกลยุทธ์ด้านราคา ขณะเดียวกันก็มีกิจการจำนวนไม่น้อยที่มีแผนจะปรับขึ้นราคาสินค้าภายในสิ้นปีนี้

กำลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนตัวลงตามภาวะเงินเฟ้อที่มาจากปัจจัยด้านต้นทุน (Cost push inflation) รวมถึงความไม่มั่นคงทางรายได้จากผลกระทบของ COVID-19 ผู้บริโภคในหลายประเทศทั่วโลกเริ่มเผชิญกับราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้น สวนทางกับแรงงานบางส่วนต้องถูกเลิกจ้าง ทำให้ผู้คนโดยรวมในสังคมมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารโลกในที่สุด

อย่างไรก็ตาม องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และธนาคารโลกคาดการณ์ว่าราคาอาหารโลกจะลดลงในปี 2565 เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ความต้องการบริโภคมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเศรษฐกิจยาวนานกว่าประเทศพัฒนาแล้ว

download PDF

ทั้งหมด มี 10 รายการ

อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาสที่ 2 ปี 2564 และแนวโน้ม

สิงหาคม 2564
การค้าอาหารโลกในไตรมาสที่ 2/2564 มีมูลค่า 372 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 จากปัจจัยด้านราคาที่เร่งตัวขึ้นหลังจากอุปทานตึงตัว ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นมากจากจีนที่เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ในปีก่อน

อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และแนวโน้ม

มีนาคม 2564
สถานการณ์ปัจจุบัน
ราคาสินค้าเกษตรอาหารโลกไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 (MoM) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 (YoY) เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน และทำสถิติราคาสูงสุดในรอบ 7 ปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวทำให้ความต้องการอาหารมีแนวโย้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ความแห้งแล้งที่สร้างความเสียหายต่อพืชผลการเกษตรในหลายพื้นที่ของโลก รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนเรือสินค้าและต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามค่าระวางเรือ เป็นปัจจัยผลักดันราคาสินค้าเกษตรอาหารให้ปรับตัวสูงขึ้น

อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และแนวโน้ม

กันยายน 2563
สถานการณ์ปัจจุบัน
ราคาสินค้าเกษตรอาหารโลกในเดือนกันยายน 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 (MoM) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 (YoY) เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และภาพรวมไตรมาสที่ 3 ราคาอาหารโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 (QoQ) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 (YoY) ตามแนวโน้มการลดลงของผลผลิตสินค้าเกษตรอาหารโลกหลายกลุ่มสินค้า อาทิ พืชน้ำมัน อ้อยและน้ำตาล ธัญพืช สาเหตุหลักมาจากปรากฏการณ์ลานีญา (La Niña) ทำให้เกิดความแห้งแล้งในทวีปอเมริกาใต้ที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญ ปริมาณสต็อกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ลดลง 45% ส่งผลให้ Stock to consumption ratio ต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่ 23.9% จาก 27.3% ในปีการผลิตปีก่อน ตามการเร่งนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลดลงของสต็อกน้ำมันปาล์มในมาเลเซียกดดันให้ราคาน้ำมันปาล์มโลกปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ผลผลิตข้าวสาลีในยุโรปปรับตัวลดลงจากความแห้งแล้ง ส่งผลทำให้ราคาข้าวสาลีปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และแนวโน้ม

มิถุนายน 2563
การผลิต

ภาพรวมการผลิตอุตสาหกรรมอาหารโลกในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หดตัวลงเพราะถูกกดดันจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ทำให้กิจกรรมการผลิตชะลอตัวลง แม้ในช่วงต้นจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนก (Panic) จนเกิดภาวะการกักตุนสินค้าอาหารจำเป็น แต่สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ตลาดเกิดการขยายตัวได้ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอุปสงค์โดยรวมที่ลดลงตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่อาจดำเนินต่อไปได้ภายใต้มาตรการ Lockdowns ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่าผลผลิตสินค้าอาหารในปี 2563 ส่วนใหญ่หดตัวลงทั้งหมด ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล พืชน้ำมัน และน้ำตาล จะมีเพียงกลุ่มสินค้าธัญพืช นมและผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่ผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาส 1 ปี 2563 และแนวโน้ม

มีนาคม 2563
การค้าอาหารโลกในไตรมาสแรกปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่า 303,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวลงร้อยละ 4.8 เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้หลายประเทศต่างทยอยออกมาตรการป้องกันการระบาด ทั้งการปิดประเทศและปิดเมือง กระทบต่อระบบขนส่งและลอจิสติกส์ การกระจายสินค้าเกิดความล่าช้า หลังจากเจ้าหน้าที่หยุดปฏิบัติงาน

Links