“ท่านสามารถเช็คสถานะสมาชิกได้ที่เมนู Member Status
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกเมื่อ Login เข้าระบบได้ที่
เมนู ข้อมูลส่วนตัว > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ”

World Food Law & Reg. News

จีนเพิ่มการนำเข้าพืช GMO อีก 5 ชนิด

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงอย่างเป็นทางการเรื่องการอนุญาตให้นำพืชดัดแปรพันธุกรรม (GMO) เข้าประเทศเพิ่ม ...


สาธารณรัฐเกาหลีปรับปรุงมาตรฐาน สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Pesticide)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ประกาศปรับปรุงมาตรฐานสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Premarket Pesticide Residue Standards).....


แนะนำ FIC

Global Food Industry

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง