ข่าวสาร

“Mungo Bean Farm” ถั่วเขียวแผ่นอบกรอบ

“Mungo Bean Farm” ถั่วเขียวแผ่นอบกรอบ เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแผ่นที่ผลิตจากธัญพืช ถั่วเขียวแท้ 100% ใช้กรรมวิธีการอบ มิใช่การทอด จึงท...

กรกฎาคม 2565

นมอัดเม็ด ฟ.ฟัน ผสมโปรไบโอติกส์

ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.รวี เถียรไพศาล ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาขยายผลสู่...

พฤษภาคม 2565

โปรตุเกสโชว์เทคโนโลยียกระดับมูลไก่สร้างมูลค่าเพิ่ม

มูลไก่ถือเป็นสิ่งปฏิกูลจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มหรือนำไปใช้ประโย...

กรกฎาคม 2565

เกาหลีใต้ปรับปรุงมาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านอาหาร

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วนของมาตรฐานและข้อกำหนดทางด้านอาหาร (ฉบับที่ 2022-48) โดยใ...

กรกฎาคม 2565

rss-icon Regulation news &World food Law
EU อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร Polyvinylpyrrolidone (E1201) ในอาหารสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพท...

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/1038 ว่าด้วย การอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร Polyvinylpyrrolidone (E1201) ในอาหารสำหรับวัตถุป...

กรกฎาคม 2565

EU อนุญาตให้เมล็ดจากต้นสบู่ดำขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel food)

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/965 ว่าด้วย การอนุญาตให้วางจำหน่ายเมล็ด (kernels) จากต้นสบู่ดำ (Jatropha curcas ...

กรกฎาคม 2565

EU แก้ไขบัญชีรายชื่อสารกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย

คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อสารกำจัดศัตรูพืช (pesticides) และสารเคมีอุตสาหกรรม (industrial chemicals) รวมถึงพิกัดศุล...

มิถุนายน 2565

EU เพิ่มโปรตีนจากถั่วเขียวเป็นอาหารใหม่ (Novel food)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) มีมติเห็นชอบให้โปรตีนจากถั่วเขียวขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ บรรจุอยู่ในบัญช...

มิถุนายน 2565

report
ตลาดน้ำอัดลม ปี 2564

ประเมินมูลค่าตลาดน้ำอัดลม ปี 2564 ประมาณ 84,667.50 ล้านบาท (ผลรวมของมูลค่าจำหน่ายแบบให้ผู้บริโภคซื้อกลับไปดื่มเองที่บ้าน (Off-...

อ่านต่อ
report
ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลง

ปัจจุบันประชากรโลกมีจำนวน 7,700 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 10,000 ล้านคน ภายใน ปี พ.ศ. 2590 (IMF, October 2020) ส่งผลให้ความต้...

อ่านต่อ
report
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนพฤษภาคม 2565

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2565 หดตัวร้อยละ -1.7 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 51.5 หดตัวจากอัตราร้อยละ 52.2  ใน...

อ่านต่อ
report
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอ...

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสมวัย" ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะ...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

promote
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สร้างกำไรให้ธ...

Tokyo SME Support Center ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารไทยเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สร้างกำไรให้ธุรกิจอาหารด้วยการรู้ทัน...

อ่านต่อ
promote
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟัง "โอกาสในการเปิดร้านค้าออ...

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟัง "โอกาสในการเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Phenixbox.com" ในงาน PhenixBox Online Open House วันพุธ...

อ่านต่อ
promote
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายและมาตรฐานอ...

ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป  ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

อ่านต่อ
promote
สถาบันอาหารจัดโปรแกรมบริการชุดใหญ่ เพื่อ SME คนละครึ่ง ผ่านร...

สถาบันอาหาร ได้เข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) ของ สสว.ภายใต้มาตรการนี้ โดยจัดเต็มออกโปรแกรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจอาหาร ถึง  18 โปรแกรม อาทิเ...

อ่านต่อ