“ท่านสามารถเช็คสถานะสมาชิกได้ที่เมนู Member Status
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกเมื่อ Login เข้าระบบได้ที่
เมนู ข้อมูลส่วนตัว > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ”

World Food Law & Reg. News

เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและ MRLs

สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ได้ลงประกาศแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) สำหรับประเทศสมาช...


ออสซี่ปรับกฎระเบียบนำเข้าสินค้ากุ้ง

กรมวิชาการเกษตรน้ำและสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย ประกาศปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการนำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งเพื่อการบริโภค


แนะนำ FIC

Global Food Industry

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง