“ท่านสามารถเช็คสถานะสมาชิกได้ที่เมนู Member Status
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกเมื่อ Login เข้าระบบได้ที่
เมนู ข้อมูลส่วนตัว > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ”

World Food Law & Reg. News

เมียนมาบังคับการแสดงฉลากเป็นภาษาเมียนมา

คณะกรรมการกลางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของเมียนมา ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศว่าด้วยการกำหนดสินค้าที่ต้องติดฉลากแล...


ญี่ปุ่นปรับแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศแก้ไข &ldq...


แนะนำ FIC

Global Food Industry

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง